Skip to main content

‘Aandeelhouders niet langer op de eerste plaats bij Amerikaanse bedrijven,’ kopte het FD op de dag dat we langs gaan voor een interview. Dat is natuurlijk koren op de Happy Office molen, want door medewerkers en omgeving centraal te stellen, kiezen organisaties voor waardecreatie op langere termijn. Weer een stap in de goede richting: een samenleving waarin organisaties winst niet meer zien als doel maar als logisch bijproduct van gelukkige en florerende medewerkers. Met dit goede nieuws onder de arm stapten we binnen bij Geert van de Laar, CEO van Facilicom, voor een interview over werkgeluk.

“Ah, jullie hebben het ook al gezien,” begroet Geert ons. “Een interessante ontwikkeling he? Ik was er ook aangenaam door verrast. Al moet ik er wel bij zeggen dat de impact van dit bericht voor onze organisatie niet groot is. Dit gaat vooral over beursgenoteerde bedrijven en wij als familiebedrijf zitten daar sowieso anders in. Wij zijn vanuit onze oorsprong al meer gericht op continuïteit, de langere termijn. Dat we daarbij focussen op werkgeluk, is een logisch gevolg. Sterker nog, eigenlijk deden we dat altijd al, alleen noemden we het nooit zo. Werkgeluk is wat ons als groep bindt over alle organisaties en divisies heen. Het zit in ons DNA.”

 

Het artikel in het FD zegt wel dat er nog een hoop moet gebeuren voor veel bedrijven voordat medewerkers ook daadwerkelijk op de eerste plaats staan. Hoe is dat bij jullie, moeten jullie veel veranderen?

“Vanuit onze basis als familiebedrijf, is het wel ons uitgangspunt, maar in de inrichting en structuur van onze organisatie zijn er nog wel dingen te verbeteren. De ervaring leert dat hoe je je organisatie inricht, veel impact heeft. Zelfs nu wij nog explicieter kiezen voor werkgeluk, heeft dat consequenties. Een praktisch voorbeeld: door de grootte van onze organisatie hebben we redelijk veel managementlagen. Tegelijkertijd blijkt dat werkgeluk samenhangt met autonomie. En ik ben er ook van overtuigd dat onze medewerkers heel goed in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Tenslotte hebben ze naast hun werk vaak ook de verantwoordelijkheid voor een gezin en/of huishouden. Daar nemen ze ook allerlei belangrijke beslissingen, zonder dat met allerlei managers te hoeven checken. Dus we kijken naar hoe we de autonomie in onze organisatie overal kunnen vergroten

 

Hoe doen jullie dat dan?

“Dat verschilt per onderdeel en we nemen kleine stappen. Bij Trigion bijvoorbeeld zijn we bezig met een ‘rooster pilot’. Het idee was om medewerkers en teams zelf hun rooster te laten maken. Daar zijn we mee begonnen, maar toen we het gingen uitproberen, kregen we van medewerkers terug dat ze dat helemaal niet prettig vonden. Het leidde tot veel discussies en gepuzzel. Nu draaien we een pilot waarbij we zorgen voor een basisplanning en alleen als mensen willen ruilen of er problemen zijn, lossen de medewerkers dat onderling op. Ook die feedback en daar wat mee doen, is een vorm van autonomie. We zoeken steeds naar de juiste balans, tussen verantwoordelijkheid, autonomie, vrijheid bieden aan de ene kant en heldere kaders en richting geven aan de andere kant. Dat we dat verder concreet maken en doorvoeren in zo’n grote organisatie is natuurlijk wel een heel proces. Maar leren veel van zo’n pilot: eerst iets uitproberen, feedback vragen, aanpassingen doen en pas uitrollen als het werkt. Dat leidt tot het gewenste resultaat en levert veel betrokkenheid en enthousiasme op.”

 

Wat doen jullie nog meer om het werkgeluk binnen Facilicom te vergroten?

“Voortgang en ontwikkeling zijn belangrijke aspecten van werkgeluk. Daarom nemen we onze ontwikkelprogramma’s onder de loep en kijken we naar ons systeem van beoordelen en belonen. Zo stappen we af van de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken en gaan we over op 360 graden feedback. Daarbij benadrukken we het belang van niet een of twee keer per jaar met elkaar om tafel gaan maar doorlopend in gesprek zijn over de samenwerking. Zo’n structuurverandering heeft veel impact op de verhouding tussen manager en medewerker en daarmee op de sfeer. Ook nemen we onze evenementen en rituelen, zoals onze Jubilarissendag en Verkiezing van bijvoorbeeld de Schoonmaker van het jaar, onder de loep. Deze koppelen  we nu nadrukkelijker aan werkgeluk.”

 

Hoe is het onderwerp werkgeluk nu ingebed in jullie organisatie?

“Het onderwerp staat hoog op de agenda, maar op dit moment staat het als thema vooral top of mind bij onze pakweg 1000 managers. Uiteindelijk willen we dat het bij iedere Facilicommer tussen de oren zit. Dat het echt op iedere plek in de organisatie dagelijks wordt ervaren. Dat heeft tijd nodig en dan werkt het feit dat de branche in zwaar weer zit, niet mee. Ook wij hebben dan de neiging om strak op processen te gaan sturen, zoals we gewend waren.”

 

Zo’n situatie van zwaar weer, dat is het moment van de waarheid, dan kan je als management laten zien dat je het echt meent, dat het sturen op werkgeluk geen marketingverhaaltje is. Hoe doen jullie dat?

“Dat klopt. Wij zijn overtuigd van het belang van werkgeluk en het is een logisch gevolg van de waarden die we gedefinieerd hebben. Het proces is vorig jaar ingezet met onze nieuwe pay-off ‘Happy People make Happy People’. Tijdens de kick off van dit jaar was dit een belangrijk thema. Dus ja, wij blijven inzetten op werkgeluk, ook in deze moeilijke tijden. Onze managementbijeenkomsten en de roadshow van deze zomer gingen allemaal over dit onderwerp. Natuurlijk doen we mee met de Week van het Werkgeluk, we zijn daar zelfs partner van geworden.

Daarmee doen we natuurlijk ook een belofte aan de hele organisatie. En als je die belofte gedaan hebt, kan je natuurlijk niet meer terug. Gelukkig zien wij bij onze opdrachtgevers ook terug dat ze vinden dat wij met Werkgeluk als thema op het goede spoor zitten. En de Week van het Werkgeluk, dat wordt een terugkomend ritueel.”

 

Afgelopen voorjaar trainde Happy Office vijftig medewerkers van Facilicom tot ‘Happy Officers’, of werkgelukdeskundigen. Tijdens de Week van het Werkgeluk starten de daaruit voortvloeiende interne trainingen en wordt ook een aantal andere initiatieven gedeeld. Meer weten over wat Facilicom allemaal gaat doen tijdens de Week van het Werkgeluk? Je leest het binnenkort op weekvanhetwerkgeluk.nl.

 

Leave a Reply