Skip to main content

“Ja hoor, we meten jaarlijks hoe het staat met ons werkgeluk” vertelt de dame aan de andere kant van de lijn: “We vragen welk cijfer onze mensen hun werkgeluk geven en wat hun verbetersuggesties zijn. Die suggesties nemen we dan mee in onze verbeterplannen voor het jaar daarop.” “En,” vragen wij, “Met hoeveel procent stijgt het werkgelukcijfer dan jaarlijks?” “Dat is nou het gekke,” antwoordde de dame, het stijgt helemaal niet. We zitten al jaren op een 6,9.” Als je werkgeluk belangrijk vindt en in je organisatie op de agenda zet, wil je natuurlijk ook weten of je voortgang boekt. En dat betekent meten. Alleen het gaat ook vaak mis. Werkgeluk meten: Hoe werkt het wel? We zetten het voor je op een rij.

  1. Kies een passende frequentie

Hoe we ons van dag tot dag voelen, kun je niet een keer per jaar meten, zelfs niet een keer per half jaar of per kwartaal. Mensen kunnen hooguit een paar dagen teruggaan in hun herinnering over hoe ze zich werkelijk voelden op een bepaald moment. Het werkgeluk meten over een langere periode heeft dus weinig zin, het zegt niet veel. Wat wel interessante inzichten biedt, is meten hoe het werkgeluk van teams fluctueert over een bepaalde periode en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen. Dus wat het werkgeluk van mensen positief of negatief beïnvloedt. De beste frequentie daarvoor is dagelijks of wekelijks en dat doe je met zogenaamde pulse-onderzoeken. Een nadeel hiervan, is dat mensen daar snel genoeg van krijgen. Ga daarom met elkaar in gesprek over hoe vaak jullie bereid zijn om dit soort onderzoeken in te vullen en maak dat invullen ook heel kort en zo makkelijk mogelijk, zodat het een gewoonte wordt. En het allerbelangrijkste: zorg dat iedereen ervaart dat deze onderzoeken nuttig zijn. En het allerbelangrijkste: zorg dat iedereen ervaart dat deze onderzoeken nuttig zijn. Ga met elkaar in gesprek over wat je met de informatie kunt en gaat doen.

  1. Stel de juiste vraag

Mensen vragen: “Hoe gelukkig ben je op dit moment?”, kan verkeerd uitpakken. Zeker als je die vraag heel vaak stelt.  Te veel focus op ‘gelukkig zijn’ kan namelijk leiden tot het ‘gevoel van moeten’ en dat werkt averechts. Uit onderzoek blijkt dat mensen daar juist ongelukkig van worden. Een betere vraag is dan ook: “Hoe voel je je op dit moment en wat draagt daar nu het meest aan bij?” Dit regelmatig vragen geeft niet alleen een beter beeld van iemands emoties, het biedt ook inzichten in wat nu wel en niet bijdraagt aan het ervaren van positieve dan wel negatieve emoties.

  1. Begin vanuit de juiste intentie

Je kunt mensen niet dwingen om gelukkig te zijn. Dus als meten bedoeld is om het werkgelukcijfer in de organisatie omhoog te brengen, sla je de plank mis. Een KPI (kern prestatie indicator) maken van je werkgelukcijfer, daar zijn wij dan ook niet voor. Wel zien we heil in het meten van werkgeluk om meer inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt binnen een bepaald team of afdeling. Om te zien waar ‘quick wins’ zitten en waar je kunt beginnen met verbeteren. Wanneer je daarbij nieuwsgierig bent en geen oordeel hebt, zie je meer, leer je waarover je in gesprek kunt gaan en waar je – samen – actie op kunt ondernemen. Uiteindelijk werkt het het beste wanneer mensen zelf aan de slag gaan met hun werkgeluk.

  1. Houd iedereen zelf verantwoordelijk

Natuurlijk willen we graag dat het werkgeluk in organisaties verbetert. Als mensen gelukkiger zijn op het werk, dan wordt ook de wereld daar beter van. En natuurlijk geloven we dat het daarbij helpt wanneer er mensen zijn die daarin het voortouw nemen. Echter, als je als HR-adviseur, leidinggevende of Chief Happiness Officer het idee hebt dat jij verantwoordelijk bent voor het werkgeluk van medewerkers en meten ziet als ene middel om hierop sturen, werkt het niet. Niemand is verantwoordelijk voor andermans werkgeluk. Werkgelukmetingen moeten dus in de eerste plaats mensen zelf inzicht geven in wat ze kunnen doen. Informatie moet voor mensen beschikbaar zijn, zodat ze zelf kunnen evalueren en reflecteren. Om vervolgens met elkaar het gesprek erover aan te gaan.  Veel succes.

Meer weten over het meten en evalueren van werkgeluk? Kijk op www.happinesslab.nl of neem contact met ons op, we gaan er graag over met je in gesprek.

Leave a Reply