Skip to main content

Werkgeluk is niet hetzelfde als werktevredenheid. Toch zien we dat veel organisaties proberen te sturen op meer betrokkenheid, meer bevlogenheid, betere samenwerking en meer creativiteit aan de hand van de resultaten van een jaarlijks werktevredenheidsonderzoek. Dat heeft weinig impact. Wanneer je als manager wilt sturen op meer betrokkenheid, bevlogenheid, samenwerking, creativiteit  en productiviteit, dan is het belangrijk om werkgeluk te meten. En werkgeluk meten doe je met andere tools, andere vragen en een andere frequentie. Als Happy Office hebben we een werkgeluk audit ontwikkeld om te meten hoe het staat met het werkgeluk van medewerkers en teams. Bovendien kijken we hoe werkgeluk is verankerd in de cultuur van de organisatie en hoe je hier het beste op kunt sturen. De eerste meting geeft meteen inzichten voor quick wins en vervolgstappen.

Meer weten? Stuur een mail naar maartje@happyoffice.nl
Meer lezen over wat andere organisaties doen als het gaat om het meten van werkgeluk?

Leave a Reply