Skip to main content

Wil jij werkgeluk en mentale gezondheid vergroten in jouw organisatie? Goed plan! In deze tijd van hoog verloop en verzuim is dit topprioriteit. En als je ons een beetje kent, dan weet je dat wij dol zijn op wetenschappelijk onderzoek over werkgeluk en positieve cultuur en alles wat daarmee samenhangt. Alles wat we doen bij onze klanten op het gebied van werkgeluk en positieve cultuur is gebaseerd op de wetenschap, getoetst in de praktijk.

Afgelopen januari waren we dan ook blij dat er weer eens nieuw onderzoek werd gepubliceerd, met een vrij verrassende uitkomst nog wel. De Oxford University onderzocht wat het effect van individuele interventies als individuele coaching, mindfulnesslessen, slaapworkshops, vitaliteitsapps etc is op de mentale gezondheid van medewerkers. De uitkomst is… (tromgeroffel)…. ZERO. Het effect is niets. Nada, noppes, niente. Geen enkele van deze welzijnsinterventies bleek effectief te zijn. Sterker nog, sommige hadden zelfs een negatief effect op de mentale gezondheid, met uitzondering van vrijwillligerswerk, dat wel een licht positief effect vertoonde.

Wat nu? 

Nou, daar sta je dan met je vitaliteitsprogramma en je app, slaapcursus en stoelmassages. Werkgeluk en mentale gezondheid vergroten in jouw organisatie? Vergeet interventies op individueel niveau, zegt het artikel dus. Maar moeten we dat dan allemaal maar afschaffen? Nee, zo kort door de bocht zouden we ook weer niet willen gaan. Deze zaken kunnen natuurlijk nog steeds goed uitpakken voor een individu, vooral als deze zelf vraagt om hulp. Maar er is meer nodig.

Waarom?

Maar eerst even naar de redenen waarom deze interventies niet werken. Daarop geeft het onderzoek geen antwoord. Maar er zijn wel mogelijke verklaringen te vinden. Een voorbeeld: Als er in een organisatie sprake is van hoge werkdruk, heeft het dus geen zin om de medewerkers alleen naar een timemanagement of ‘omgaan met stress’ cursus te sturen. Het effect daarvan is volgens het onderzoek niets.

Een verklaring daarvan zou kunnen zijn dat, als er niet tegelijk een omgeving is, die past bij wat in de cursus geleerd wordt, mensen het gevoel krijgen dat stress ‘hun probleem’ is. Dat het probleem over de schutting gegooid wordt naar de individuele medewerker, in plaats van dat het een organisatorisch probleem is, dat gezamenlijk moet worden aangepakt. En dat verergert de boel natuurlijk alleen maar.

Organisatieprobleem

Wat de belangrijkste conclusie is, is dat als deze interventies niet in lijn zijn met en samenhangen met de werkcondities, de omgeving, de cultuur, hoe men met elkaar omgaat, de interventies weggegooid geld zijn, ze werken niet. Of anders gezegd: je kunt organisatieproblemen niet oplossen op individueel niveau. Wat kan je dan wel doen? Je zult de omgeving, de cultuur moeten aanpakken om ruimte te maken voor een nieuwe kijk op stress, voor een gezamenlijke aanpak van stress en werkdruk, zoeken naar oplossingen op organisatieniveau.

Daarvoor moet je beginnen met het onderzoeken van de culturele drijvers achter de werkdruk:  wat geloven wij met elkaar, wat zit er onder water? Het gaat dan over vragen als ‘wat geloven wij eigenlijk over werkdruk? Is het cool? Of is druk zijn voor sukkels?’ Worden er grapjes gemaakt als ‘het is 4 uur en jij gaat al naar huis? Heb je een middag vrij?’ Of als degene die het langste uren maakt, als eerste promotie krijgt. Hoe zit dat? Inzicht daarin is een eerste stap.

Gedrag ondersteunen

En staat dat dan allemaal? Heb je inzicht en weet je of je cultuur in lijn is met wat je wil en wat je gaat helpen je doelen als organisatie te bereiken? Verander dan vanaf daar. Even terug naar het voorbeeld: als de omgeving, de cultuur, aansluit bij wat er in de omgaan met stress-cursus geleerd wordt, het nieuwe gedrag ondersteunt, dan kan deze cursus natuurlijk wel effect hebben. Kortom: je kunt niet effectief werken aan werkgeluk en mentale gezondheid, als je niet tegelijk werkt aan een positieve cultuur. 

Leer zelf hoe je cultuur verandert

Wil je weten hoe wij dat doen bij klanten en leren hoe je een positieve werkcultuur kunt bouwen? Kijk dan eens naar onze opleiding Positive Culture Agent. Wil je meer weten?  Mail ons of plan direct een afspraak in om te overleggen of dit bij jou past. Ook als je meer wil weten over hoe wij jou kunnen helpen de cultuurdrijvers boven tafel te krijgen in jouw organisatie.

Leave a Reply