Skip to main content

Werkgeluk en gezondheid op de werkvloer vergroten? Vergeet interventies op individueel niveau!

 

Wil jij werkgeluk en mentale gezondheid vergroten in jouw organisatie? Goed plan! In deze tijd van hoog verloop en verzuim is dit topprioriteit. En het blijkt absoluut noodzakelijk om dat op een goede manier aan te pakken. Ik schrok namelijk enorm van een nieuw gepubliceerd onderzoek, waaruit blijkt dat individuele interventies helemaal geen effect hebben op de mentale gezondheid van medewerkers. Terwijl we daar in Nederland toch miljoenen aan besteden.

 

Wat is er precies onderzocht?

De Oxford University onderzocht wat het effect van individuele interventies als individuele coaching, mindfulnesslessen, slaapworkshops, vitaliteitsapps etc is op de mentale gezondheid van medewerkers. De uitkomst is… (tromgeroffel)…. ZERO. Het effect is niets. Nada, noppes, niente. Geen enkele van deze welzijnsinterventies bleek effectief te zijn. Sterker nog, sommige hadden zelfs een negatief effect op de mentale gezondheid, met uitzondering van vrijwillligerswerk, dat wel een licht positief effect vertoonde. En dat betekent dat die miljoenen euro’s eigenlijk weggegooid geld zijn.

 

Wat nu?

Nou, daar sta je dan als directie of HR-team met je vitaliteitsprogramma en je app, slaapcursus en stoelmassages. Werkgeluk en mentale gezondheid vergroten in jouw organisatie? Vergeet interventies op individueel niveau, zegt het onderzoek door Oxford University dus. Maar moeten we dat dan allemaal maar afschaffen? Nee, zo kort door de bocht zouden we ook weer niet willen gaan. Deze zaken kunnen natuurlijk nog steeds goed uitpakken voor een individu, vooral als deze zelf vraagt om hulp. Maar er is meer nodig.

 

Waarom deze interventies niet werken

Maar eerst even naar de redenen waarom deze interventies niet werken. Daarop geeft het onderzoek geen antwoord. Met onze ervaring in organisaties op het gebied van werkgeluk en positieve cultuur, zien wij een aantal mogelijke verklaringen. Een voorbeeld: bij een van de organisaties waar wij mee werken, was er sprake van hoge werkdruk. Zij boden aan hun medewerkers allerlei trainingen, van timemanagement en ‘omgaan met stress’ tot gebruik van focusapps. Het effect daarvan is volgens het onderzoek niets. En dat klopte volledig bij onze klant: er verbeterde niets. Het verzuimpercentage daalde niet, en ook het gerapporteerde psychisch verzuim daalde niet.

 

Het trainen van medewerkers om ander gedrag te laten zien, als op zichzelf staande interventie, heeft geen effect. Het is noodzakelijk óók de omgeving aan te passen: oftewel de cultuur. Als er niet tegelijk een omgeving is die past bij wat in de cursus ‘omgaan met stress’ geleerd wordt, krijgen mensen het gevoel dat stress ‘hun probleem’ is. Dat het probleem over de schutting gegooid wordt naar de individuele medewerker, in plaats van dat het een organisatorisch probleem is, dat gezamenlijk moet worden aangepakt. En dat verergert de boel natuurlijk alleen maar.

 

Kortom: als deze interventies niet in lijn zijn met en samenhangen met de werkcondities, de omgeving, de cultuur, hoe men met elkaar omgaat, dan zijn deze interventies weggegooid geld. Ze werken niet. Of anders gezegd: je kunt organisatieproblemen niet oplossen op individueel niveau.

 

Wat kan je dan wel doen om organisatieproblemen op te lossen?

Op organisatieniveau zul je dingen moeten veranderen: je zult de omgeving, de cultuur moeten aanpakken om ruimte te maken voor een nieuwe kijk op stress, voor een gezamenlijke aanpak van stress en werkdruk en zoeken naar oplossingen op organisatieniveau.

 

Daarvoor beginnen wij eigenlijk bij al onze klanten met het onderzoeken van de culturele drijvers achter de werkdruk: wat geloven wij met elkaar dat goed en fout is, wat zit er onder water als het gaat over werkdruk? Het gaat dan over vragen als ‘wat geloven wij eigenlijk over werkdruk? Is het cool? Of is druk zijn voor sukkels?’ Worden er grapjes gemaakt als het 4 uur is en jij gaat al naar huis? ‘Heb je soms een middag vrij genomen?’ ‘Krijgt degene die de meeste uren maakt, als eerste promotie?’ Hoe zit dat? Inzicht daarin is een eerste stap naar cultuurverandering. De eerste stap naar een oplossing voor het probleem van de werkdruk op organisatieniveau.

 

Gedrag ondersteunen

Met de uitkomsten van het onderzoek heb je, als directie of HR-leider inzicht en weet je of je cultuur in lijn is met wat je wil en wat je gaat helpen je doelen als organisatie te bereiken? Verander dan vanaf daar. Even terug naar het voorbeeld: als de omgeving, de cultuur, aansluit bij wat er in de ‘omgaan met stress’-cursus geleerd wordt, het nieuwe gedrag ondersteunt, dan kan deze cursus natuurlijk wel effect hebben. Maar als de bedrijfscultuur dit niet ondersteunt, dan heeft het dus geen enkele zin. Kortom: je kunt niet effectief werken aan werkgeluk en mentale gezondheid, als je niet tegelijk werkt aan een positieve cultuur. Dáár zit de potentie.

 

Leer zelf hoe je cultuur verandert

Wil je weten hoe wij dat doen bij klanten en leren hoe je een positieve werkcultuur kunt bouwen? Kijk dan eens naar onze opleiding Positive Culture Agent. Wil je meer weten?  Mail ons op info@happyoffice.nl of plan direct een afspraak in om te overleggen of dit bij jou past.

Leave a Reply