Skip to main content
Het lijkt wel, als je de media mag geloven tenminste, of werkgeluk in Nederland inmiddels volledig ingeburgerd en de normaalste zaak van de wereld is. Toch blijkt dat in de werkelijkheid nog vies tegen te vallen. Slechts 28% van de organisaties, zo blijkt uit onderzoek* heeft werkgeluk echt structureel op de agenda staan. Dan geven de respondenten aan dat het management werkgeluk belangrijk vindt of vraagt de leidinggevende in het team hoe het ervoor staat. Bij 36% wordt er af en toe wel eens over werkgeluk of werkplezier gesproken en zijn er wel eens leuke activiteiten. Bij 25% worden er incidenteel kleine dingen gedaan en bij 12% is werkgeluk een onbekende activiteit. Kortom: het valt nog vies tegen. Want als je weet wat werkgeluk je als mens maar ook als organisatie op kan leveren, dan zou je verwachten dat elke organisatie werkgeluk hoog op de agenda heeft staan. Dan lijken deze cijfers haast niet te kloppen, helaas doen ze dat wel…

Wat levert werkgeluk dan eigenlijk op?

Heel veel! Werkgelukkige mensen zijn niet alleen ook gelukkiger in hun privé-leven, ze zijn daarmee betere ouders, betere vrienden, leukere buren en gezelligere voetbaltrainers en hockeycoaches van de kinderen. Ze presteren op het werk ook nog veel beter: ze krijgen meer voor elkaar op een dag, ze werken beter samen, ze kunnen veel beter omgaan met stress en werkdruk. Ze zijn minder vaak ziek én sneller beter. Gelukkige mensen zijn die werknemers die een stapje harder lopen als het nodig is. Die goed zorgen voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid, voldoende rust nemen om op te laden, zodat ze er vol voor kunnen gaan ‘when the shit hits the fan’. Gelukkige mensen zijn de medewerkers die, samen met collega’s, ervoor gaan om de doelen van de organisatie te behalen, omdat ze dat belangrijk vinden. Niet omdat het moet, maar omdat ze er zelf voor kiezen. Gelukkige medewerkers zijn de medewerkers die elke organisatie wil hebben.

Gelukkige medewerkers behouden

Maar wacht even… elke organisatie kan toch werken aan werkgeluk en dus de medewerkers krijgen, hebben en houden die ze willen? Jazeker! Je moet er alleen als organisatie wel voor kiezen om werkgeluk op de agenda te zetten. En als je dat doet, op de goede manier, met de juiste kennis en de juiste tools, dan heeft dat veel effect. Het verschil in het werkgelukcijfer van mensen die werken bij organisatie die dat niet doen en organisaties die dat wel doen, is substantieel. Bij organisaties waar werkgeluk niet op de agenda staat, geven mensen een 6 voor hun werkgeluk. Bij organisaties waar heel veel aandacht is voor werkgeluk is dat cijfer maar liefst 2,6 punt hoger: daar geven mensen een 8,6 voor hun werkgeluk. Je kunt je het verschil in werksfeer, productiviteit en lager verzuim wel bedenken! Gemiddeld geven we in Nederland overigens een 7,2 voor ons werkgeluk. Een cijfer dat al een aantal jaren redelijk constant is.

Meer weten?

Meer weten over hoe je effectief en structureel aan de slag kan gaan om werkgeluk op de agenda te zetten in jouw organisatie? Lees ons boek Het Happy Office Manifest, schrijf je in voor de nieuwsbrief of kijk eens bij onze opleidingen, waarin we je alles leren van wat wij bij onze klanten doen.
*bron: in de Week van het Werkgeluk in 2022 deden wij samen met de Monitorgroep en Gelukkig Werken Nederland een representatief en onafhankelijk onderzoek naar Werkgeluk en Positieve cultuur in Nederland.

Leave a Reply