Skip to main content

Werkgeluk in je DNA-
Programma

“Being a great place to work is the difference between being a good company and a great company.”

- Brian KristofekPresident & CEO, Upshot

Zit jullie organisatie in een veranderproces en kunnen jullie daarbij wel wat werkgeluk gebruiken? Of willen jullie werkgeluk centraal stellen in jullie organisatiecultuur, maar weten jullie niet waar te beginnen?

Wij helpen graag om op duurzame wijze te bouwen aan een organisatiecultuur waarin werkgeluk centraal staat. Of het nu gaat om het schrijven en/of uitvoeren van een plan van aanpak, het vorm geven en/of concreet maken van gedragsverandering, het geven van een passend advies of het tijdelijk inhuren van een Chief Happiness Officer. Het kan allemaal.

Kernwoorden in onze aanpak zijn: science en evidence based, agile, leren om het zelf te doen en meetbaar resultaat.

Wil je weten hoe je duurzaam werkt aan meer betekenis, verbinding, plezier, betere resultaten en gelukkigere medewerkers?

Neem dan hier contact met ons op of mail naar fennande@happyoffice.nl of maartje@happyoffice.nl!

Meer weten over cultuurprogramma’s voor meer werkgeluk, we hebben er alvast een aantal op een rij:

Zit werkgeluk al in jouw DNA?

Neem nu contact op