Skip to main content

Werkgeluk gaat over de juiste balans tussen positieve en negatieve ervaringen op je werk. Vind je die balans niet positief genoeg? Neem dan zelf de verantwoordelijkheid en ga ermee aan de slag. Op een nuchtere, praktische en inspirerende manier, net als bij het Amphia Ziekenhuis.

Werken aan werkgeluk begint, volgens Onno Hamburger, coach en oprichter van Gelukkig Werken, met mensen in een organisatie die er in geloven. “Iemand van HR bijvoorbeeld, een afdelingsmanager of een directielid, pioniers die hun nek durven uit te steken. Het is helemaal mooi als deze mensen zelf binnen de organisatie het nodige vertrouwen genieten. Bij Amphia Ziekenhuis was dat een van de HR adviseurs, hij wist intern de juiste collega’s te mobiliseren. Samen zijn we een pilot gestart met een team van zestien verpleegkundigen. In drie sessies, verdeeld over twaalf weken, doorliepen de deelnemers de zeven stappen van het Gelukkig Werken programma.”

Bij Amphia

De verpleegkundigen waren vervolgens zo enthousiast dat zij hun ervaringen deelden met collega’s kriskras door de organisatie. Het enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ook andere teams de training wilden volgen. Onno: “Het ging echt het als een lopend vuurtje door het ziekenhuis. Zelfs de Raad van Bestuur werd nieuwsgierig en deed mee. Vanaf dat moment stond werkgeluk op de kaart en kwamen we in een stroomversnelling.”

Werkgeluk gaat in een organisatie pas echt leven wanneer het vanuit mensen zelf komt, is de ervaring van Onno. “Het is niet iets wat je mensen kunt opleggen. Bij Amphia hebben we iedereen wel uitgenodigd om erover in gesprek te gaan, maar de keuze om er echt iets mee te doen bleef bij de mensen. Dat werkte. Organisaties die dat doen, bereiken het meeste. Door kleine stappen te nemen, verspreidt het werkgeluk zich vanzelf, als een positief virus. Bij het Amphia Ziekenhuis startten we met zestien deelnemers en nu, een paar jaar later, hebben honderden mensen het programma doorlopen.”

Ziekteverzuim bijna nul

Wat volgens Onno ook werkt, is meten. “Gedurende de trainingsweken hebben we voortdurend gekeken naar de impact. Door met controle-groepen te werken, zagen we wat het effect van het programma was op bijvoorbeeld het ziekteverzuim. In de weken na de training daalde het verzuim van een afdeling naar bijna nul! Vaak steeg het daarna wel iets, maar bleef het onder het niveau van voor de training.”

Minstens zo belangrijk vindt Onno het effect van het programma op de openheid en veiligheid binnen teams. “Het was gaaf om te zien, datna de training incidenten sneller werden gemeld, waardoor situaties konden worden opgelost voordat ze een bedreiging vormden voor patiënten. De zorg is de laatste jaren sterk veranderd; er moet veel meer gebeuren met minder mensen. Dat zorgt vaker voor spanningen en een negatievere werksfeer. Iedereen wilde dat veranderen, maar niemand wist hoe. Door erover in gesprek te gaan, konden de teamleden samen tot oplossingen komen. Bijvoorbeeld door beter van elkaar te weten wie welke talenten en kwaliteiten heeft en op basis daarvan taken te verdelen.”

Bevlogenheid

Inmiddels is werkgeluk –vertaald in bevlogenheid- bij het Amphia Ziekenhuis benoemd tot een van de kernwaarden van de organisatie. Onno is daar blij mee: “Zo is voor iedereen duidelijk dat gelukkig werken geen bevlieging is, maar een serieus onderdeel van de bedrijfsvoering. Zonder de actieve inbreng en lobby van HR, de eigen verantwoordelijkheid van mensen en de ondersteuning van de Raad van Bestuur was dit nooit gelukt. Gelukkig werken is echt een gezamenlijke onderneming.”

Leave a Reply