Skip to main content

Werkgeluk in actie

In 10 weken met je team of afdeling aan de slag om werkgeluk duurzaam te verankeren. Een online (en straks mogelijk weer op locatie) programma  waarin je met je team of afdeling aan de slag gaat met werkgeluk, of met een specifiek onderwerp, zoals eigenaarschap, motivatie, gedragsverandering of psychologische veiligheid. Wil je een duurzaam resultaat en betere samenwerking? Kies dan voor het Werkgeluk-in-actie programma.

Week 1: we starten met een survey om de huidige stand van zaken te meten, daarnaast houden we een inhoudelijke intake met de opdrachtgever, zodat we goed beeld hebben van mogelijke pijnpunten en quick wins. Met de opdrachtgever, dat kan zijn teammanager, de CHO of een ander teamlid hebben we tussentijds regelmatig contact. We coachen hem/haar om zelf de rol van aanjager/werkgelukambassadeur in te vullen.

Gedurende het hele project maken jullie gebruik van de online meet- en reflectietool Happinesslab.com, zo houden we vinger aan de pols.

Week 2: In week 2 gaan we echt van start! Een inspirerende en energieke (online) workshop, waarin jullie meegenomen worden in de introductie op het gekozen thema, de pijlers van werkgeluk. Vol interactie en praktische toepassingen, brainstorm over mogelijke oplossingen en het maken van een keuze van wat voor jullie de beste oplossing is. Wij staan je bij met voorbeelden van andere organisaties en heel veel ideeën. Maar inspiratie is mooi, actie is beter. Dus in de weken na de workshop gaan jullie zelf experimenten wat met wat jullie belangrijk vinden.

Week 3 – 6: RUN THE EXPERIMENT

Aan de slag. Geen ‘plan en implementeer’, maar ‘experimenteer en leer’. Aan het einde van week 6 komen we weer bij elkaar om de voortgang en resultaten te bespreken.

Week 6: Workshop en survey voor meten resultaten en aanpassen experimenten.

Week 7 – 10: RUN THE EXPERIMENT

Week 10: De laatste workshop en afsluitende survey. Jullie gaan zelf hierna door met de experimenten en vervolgstappen. Uiteraard kan je ervoor kiezen HappinessLab te blijven gebruik (inclusief de survey, die je regelmatig kunt herhalen).

 

Na nog een keer 6 weken herhalen we de survey nogmaals en bespreken we ons advies over vervolgstappen voor dit team.

 

In dit pakket Werkgeluk-in-actie krijg je dus:

  • intake gesprek (online)
  • 3 workshops (nu online)
  • 3 keer survey
  • 10 weken gebruik online meet- en reflectietool Happinesslab.com
  • 10 weken coaching-on-the-job
  • afsluitend gesprek met advies over vervolgstappen.

Wil je overleg of dit past bij jullie situatie en wensen? Een aangepast programma? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op voor overleg, planning en prijzen.