Skip to main content

Gratis Webinar: Positieve werkcultuur en inclusie

Maandag 8 juli: 8.45 tot 9.45 uur

‘Culture eats strategy for breakfast’, heeft Peter Drucker in de vorige eeuw al gezegd

Het betekent dat je nog zulke mooie plannen kunt hebben, maar als je cultuur niet aansluit bij je doelen, als mensen zich niet gedragen volgens de plannen, gebeurt er niks. Het belang van een positieve en sterke organisatiecultuur wordt door leiders breed onderkend. Steeds meer directies en andere leidinggevenden zien het bouwen van een sterke en positieve cultuur als hun belangrijkste taak en zetten het bovenaan de agenda. Tegelijkertijd blijkt dat ze er in de praktijk nauwelijks iets aan doen. Een bijzondere tegenstelling! Veel leidinggevenden vinden het moeilijk om cultuur te sturen. En al helemaal als de diversiteit in een team, op een afdeling of in een organisatie groot is. Toch hoeft dat niet moeilijk te zijn. We vertellen er op 8 juli meer over.

In dit webinar:

  • Bespreken we hoe je leidinggeeft aan en samenwerkt met verschillende generaties, leeftijden, etniciteiten etc.
  • Geven we ideeën en tips om een inclusieve cultuur te bouwen
  • Leren we hoe je zorgt dat plannen en ideeën ook echt gaan werken
  • Delen we hoe je een sterke en positieve werkcultuur bouwt als er zoveel verschillen zijn

Meld je hier aan:

cultuur Happy Office