Skip to main content

Simon Sinek is met zijn verhaal over het waarom, hoe en wat al jaren de bekende aanjager van tal van workshops, heisessies en managementmeetings. Toch blijkt het voor velen nog steeds moeilijk om precies te verwoorden wat de missie en visie en je eigen ‘waarom’ precies zijn. Als Lemonlab helpen wij bedrijven deze missie en visie boven tafel te krijgen en helder te verwoorden; dus bij elke website die ik bekijk zoek ik eerst naar het kopje missie/visie/strategie/ons waarom. Gewoon beroepsdeformatie. De meeste formuleringen inspireren echter totaal niet. Zo kwam ik pas op de site van een groot recruitmentbureau dat als missie had geformuleerd: ‘De waarde van geluk’. Snap jij ‘t?

Gok

Met al die beroepsdeformatie en bijbehorende kennis kan ik best een gok doen naar wat ze bedoelen. Dat zal iets zijn in de trant van: ‘Wij willen een bijdrage leveren aan het geluk van mensen door ze te koppelen aan de juiste werkgever, zodat beide meer toegevoegde waarde ervaren: de medewerker door dat hij zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen en de werkgever doordat een medewerker die op de juiste plek zit, beter presteert.’ Zoiets zal het wel zijn. Mooi hè? Maar het staat er niet. Zo vaak blijft het bij retoriek, wollige woorden en loze frasen. En daar loopt nou niemand een stap harder door.

Echt thuis

Waarom zou het anders moeten? Omdat als je medewerkers helder hebben waar je als bedrijf voor staat, ze zich daarbij kunnen aansluiten. Ze daadwerkelijker harder gaan lopen als de missie aansluit bij wat ze zelf belangrijk vinden. Zo voelen ze zich meer betrokken. En dat hoeft heus niet altijd te gaan over hoogdravende idealen, een betere wereld of een schoner milieu. Voor een goed en eerlijk pensioen voor zoveel mogelijk Nederlanders kunnen velen zich ook met hart en ziel inzetten. Of voor de beste woninginrichting zodat een klant zich thuis ook echt thuis voelt. Allemaal prima doelen die duidelijk en helder zijn en de mogelijkheid geven om je erachter te scharen, mee te doen en samen te werken. Zo doet ook hun eigen bijdrage er daadwerkelijk toe en voor hun gevoel van geluk op het werk is dat heel belangrijk.

Er zijn echter meer factoren van belang. Denk aan een eerlijke beloning, plezier met collega’s, het vooruitzicht en ervaren van groei, behandeld worden als een volwassene, respect en verantwoordelijkheid krijgen, erbij horen. Om die reden hebben we maar ons werkterrein de afgelopen maanden uitgebreid van ‘strategische communicatie’ naar ‘het bevorderen van een organisatiecultuur waarin werkgeluk centraal staat.’ Daarvoor werken we intensief samen met HR-adviseurs, organisatieadviseurs en verandermanagers. Samen willen we zoveel mogelijk mensen in hun werk gelukkig maken, want gelukkige mensen beter presteren. Dat is bewezen en hoe meer bedrijven daarvan overtuigd raken, hoe leuker werken wordt.