Skip to main content

Voor de medewerkers van Johnson & Johnson is het duidelijk waarom ze ‘s ochtends hun bed uit komen: bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de mensheid. Deze organisatiepurpose was al helder in 1886 toen de eerste 14 medewerkers bij het bedrijf begonnen. En is nog steeds helder voor de 125.000 mensen die nu wereldwijd bij de healthcare company werken. We spraken met Tim Vanherck, Vice-President Human Resources bij J&J over werkgeluk, purpose, storytelling en een Credo als basis.

Het begon allemaal met een berichtje via LinkedIN.
Tim Vanherck 6:47 PM
Dag Maartje, inspirerende website hebben jullie. Ik herkende veel van mezelf in het stukje ‘Over ons’. Beste groeten Tim

Maartje Wolff 7:51 PM
Hi Tim, wat leuk, dank voor het compliment. Wat is het precies dat je zo herkenbaar vindt? Hartelijke groet, Maartje

Tim Vanherck 12:44 PM
Dag Maartje, vooral de combinatie ‘werkgeluk met purpose en storytelling’ vind ik cruciaal. Iets dat wij ook aanmoedigen binnen de organisatie. Beste groet Tim

Maartje Wolff 1:19 PM
Hai Tim, inderdaad een belangrijke pijler voor ieders werkgeluk is betekenisgeving en wanneer organisaties hun purpose centraal zetten in het ontwikkelen van de cultuur, structuur en het merk, gaan er mooie dingen gebeuren. Wat tof dat jullie dat aanmoedigen! Ben benieuwd hoe jullie dat concreet doen. Hartelijke groet, Maartje
En zo zaten we op een maandagmorgen in Amsterdam met Tim aan de koffie.

In steen gebeiteld

Volgens Tim bevinden de medewerkers van Johnson & Johnson zich in een bevoorrechte positie. “Als grootste healthcare company in de wereld voelen we allemaal dagelijks dat we bijdragen aan het redden of verbeteren van levens. Onze purpose staat al meer dan 100 jaar centraal in alles wat we doen. In 1943 heeft Robert Wood Johnson, de toenmalige CEO, dat helder verwoord in ons Credo. Hoewel dit document al 75 jaar oud is en sindsdien nauwelijks is aangepast, leeft het vandaag de dag nog steeds. Het is letterlijk in steen gebeiteld. De essentie ervan –in de eerste plaats waarde toevoegen voor onze patiënten en gebruikers van onze producten, onze medewerkers en de wereld rondom ons en daarna pas voor aandeelhouders- staat nog fier overeind. Het vormt het uitgangspunt in al ons handelen. Interessant daarbij is dat wij als een van de eerste organisaties ter wereld corporate social responsibility in de praktijk brachten. Misschien ook wel logisch, omdat het mensen boven winst stellen zo diep in ons systeem verankerd zit.”

Rol van vrouwen

We lazen op jullie site dat vrouwen een belangrijke rol innemen binnen jullie organisatie. Hoe zit dat? “Toen ons bedrijf in 1886 werd opgericht, werkten er veertien mensen, waarvan er acht vrouw waren. Vrouwen hadden in die tijd een belangrijke rol in het verbeteren van de gezondheid en welbevinden van families en communities. Met de groei van J&J, kregen deze vrouwen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Terwijl in de rest van de maatschappij de mogelijkheden voor vrouwen beperkt waren, konden vrouwelijke supervisors, managers en onderzoekers bij ons groeien. We vonden en vinden diversiteit & inclusie in al zijn aspecten gewoon ontzettend belangrijk. Dat uit zich bijvoorbeeld in een ouderschapsverlof van acht weken voor iedereen die wereldwijd bij ons werkt, zowel voor moeders als voor vaders.”

Credo survey

Je noemt het Credo een levend document, hoe zie je dat terug in de dagelijkse praktijk? “Het Credo hangt bij alle entrees en in alle vergaderzalen. Bij iedere managementmeeting komt het voorbij. We verwijzen er altijd naar: wanneer we moeilijke beslissingen moeten nemen, wanneer we willen innoveren of wanneer we iets nieuws willen initiëren. In alles vormt het ons kompas. Zelfs wanneer het tegen onze commerciële belangen ingaat. Juist dan. We doen ook jaarlijks een Credo survey waarbij we aan iedereen vragen of we onze waarden nog voldoende naleven. En dat wordt telkens bevestigd.”

Verschillende divisies

Het lijkt me anders niet makkelijk om in zo’n grote en diverse organisatie dag in dag uit je purpose te voelen en te leven. “Dat klopt. J&J bestaat uit verschillende divisies met een heel andere markt en dynamiek. Zo staat bij onze farmaceutische divisie het ontwikkelen van innovatieve medicijnen centraal. Als je daarmee bezig bent, is het heel helder waar je het voor doet. Dat is natuurlijk een beetje anders in onze consumenten divisie. Hier brengen we mondwaters, billendoekjes, pleisters, schoonheidsproducten, consumenten geneesmiddelen en dergelijke op de markt. Ik heb zelf de overstap gemaakt van de farmaceutische naar de consumenten divisie en vond het een aanpassing om mijn purpose te hervinden. Totdat ik besefte dat we met onze consumenten producten ook dagelijks de kwaliteit van het leven van miljoenen mensen verbeteren. Het Credo leeft hier even sterk, het is gewoon een andere markt.”

Servant leadership

Hoe gaan jullie met jullie medewerkers om? “De manier waarop we binnen onze organisatie leiding geven, kun je servant leadership noemen. Een term die in veel bedrijven pas sinds een jaar of tien wordt gebruikt, maar die bij ons al centraal staat sinds de tijd dat Ons Credo geschreven werd. Rond dezelfde periode schreef Robert Wood Johnson ook “Our Management Philisophy”, een document dat visionair was op het vlak van management. Het vermeldt letterlijk dat een leidinggevende zijn medewerkers moet dienen. En verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en het empoweren van zijn mensen.”

Healthy workforce

Hoe zorgen jullie dat mensen in zo’n grote organisatie niet uitgeblust geraken?  “We proberen onze medewerkers hun eigen waarden te leren kennen en op die manier te weten waar ze energie van krijgen en waar ze energie verliezen. “The Human Performance institute”, dat sinds 2008 deel uit maakt van Johnson & Johnson en ook extern trainingen geeft, is daarbij de hoeksteen. Wat ‘The Human Performance Institute’ onderscheidt van andere corporate training programma’s, is de focus op het helpen van mensen om meer energie te creëren; door de combinatie van fysiologie en psychologie. Het instituut focust op vier typen energie: fysiek (fitness en voeding), emotioneel (gemoedstoestand), mentaal (focus) en spiritueel (motivatie). We willen graag dat mensen lekker in hun vel zitten, zich bij ons thuis voelen en ook genoeg tijd en energie besteden aan dingen als familie, vrienden en hobby’s. Binnen J&J is het besef groot dat wanneer je goed in je vel zit en je je thuis voelt, je het beste van jezelf kan geven. Alleen dan kun je echt innovatief zijn en het verschil maken voor onze patiënten en consumenten. Onze ambitie daarin is hoog: we willen de meest healthy workforce in de wereld zijn.”

Werkgeluk

Is in dat kader werkgeluk ook een concreet thema binnen jullie organisatie? “Het woord werkgeluk gebruiken we niet expliciet. Maar als ik jullie goed begrijp gaat het over betekenisgeving, voldoening, verbinding en plezier. Eigenlijk zitten die aspecten door onze gehele organisatie verweven. Onze purpose is de basis van alles wat we doen en komt naar voren in de verhalen die we vertellen. Iets dat mij ook triggerde op jullie website. Op onze site kun je bijvoorbeeld ook lezen hoe we elkaar helpen om persoonlijke betekenisgeving waar te maken. Verder nemen we feedback heel serieus. Elk jaar vragen we medewerkers via een tevredenheidsonderzoek hoe ze hun werk ervaren. Op basis van die uitkomsten werken lokale groepen aan externe en interne verbeteringen. Het valt me op dat mensen graag met verbeterinitiatieven aan de slag te gaan en zich daarbij erg verbonden voelen. Na iedere survey komen er nieuwe ideeën om ‘het werken bij J&J samen nog leuker te maken’. Overigens letten we er wel op dat deze initiatieven zich niet blijven opstapelen. Niemand wordt gelukkig van een to do-lijst waar geen einde aan komt. We hebben liever dat een paar initiatieven worden waargemaakt, dat mensen resultaten en voortgang zien en daarvan de voldoening ervaren.” 

Leuke organisatie

En hoe zit het dan met plezier maken? “Ondanks de hoge werkdruk -we hebben met zijn allen nu eenmaal een enorme drang om onze purpose waar te maken- is er veel ruimte voor plezier. Onze CEO, Alex Gorsky, zegt af en toe wel eens: ‘Don’t take yourself too seriously.’ Daarmee bedoelt hij dat we watwe doen wel ernstig moeten nemen, maar dat we wie we zijn, ons eigen gedrag en onze status, moeten kunnen relativeren. En in de praktijk gaat dat heel goed samen. Wij zijn allemaal immers maar radertjes in een groot, sterk geheel. Tim lacht: “Ik vind ons een heel leuke organisatie om voor te werken.”

Leave a Reply