Skip to main content

Werkgeluk voor Teams – programma

Werkgeluk is voor iedereen iets anders en niemand kan een ander gelukkig maken. Daarom is het als team belangrijk om samen te werken aan meer werkgeluk. In 5 stappen, verdeeld over 6 maanden, leer je als team meer over de achtergronden van werkgeluk, krijgen jullie inzicht hoe je ervoor staat en gaan jullie aan de slag met je eigen plan van aanpak.

Stap 1. Inventarisatie
 • Meten van het werkgeluk met behulp van survey of app
 • Het maken van een persoonlijke werkgelukcirkel
 • Interviews met teamleden
Stap 2. Kick off booster

In een kick off bijeenkomst van 4 uur gaan we in op de theoretische en praktische achtergronden van werkgeluk.

 • Waarom werkgeluk belangrijk is
 • De rol van emoties
 • Wie verantwoordelijk is
 • Pijlers van werkgeluk
 • Inzicht in wat iedereen gelukkig maakt
 • Wat er nu goed gaat en waar jullie naar toe willen
Stap 3. Plan van aanpak

In een vervolgbijeenkomst van 4 uur gaan we in op:

 • Wat staat jullie werkgeluk in de weg staat
 • Wat jullie concreet kunnen doen voor meer werkgeluk (best practices)
 • Maken jullie een plan van aanpak om jullie eigen werkgeluk te vergroten

N.B. Stap 2 en 3 kunnen ook gecombineerd worden.

Stap 4. Keep on track

Hoe staat het na 3 maanden?

 • Tussentijdse meting
 • Terugkomdag om plan van aanpak te herzien
 • Sleutel tot meer werkgeluk: Wat kan organisatie/management doen?
 • Happiness team formeren en faciliteren
Stap 5. Evaluatie en next steps

Werkgeluk is inmiddels een vast onderdeel van jullie werkstructuur en -cultuur. Wellicht hebben bepaalde onderdelen of aspecten verdere verdieping nodig.

 • Opnieuw meten
 • Analyse plan van aanpak
 • Specifieke verbetermogelijkheden
 • Happiness Team bijsturen
Wil je meer weten?

Prijs:

Totaalprijs EUR. 9.500,-

Inclusief voorbereidings- en afstemmingsuren, rapportage, materialen, 4 bijeenkomsten, 2 trainers, survey en materiaalkosten.

Aantal deelnemers:

Voor teams van 5 tot maximaal 20 personen

Duur:

6 maanden