Skip to main content

Positiviteit is een van de pijlers van werkgeluk en een positieve cultuur. Barbara Fredrickson, professor aan de Universiteit van North Carolina, heeft met haar Broaden & Build theorie aangetoond dat positiviteit, het ervaren van positieve emoties, optimisme en blijheid, goed voor je zijn. Deze theorie is één van de wetenschappelijke bronnen waar onze pijlers van werkgeluk en onze opleiding op gebaseerd zijn. Positiviteit is dus goed voor je. Aan de andere kant, wanneer je negatieve emoties ervaart, sluit je je af, je ziet minder kansen, je wordt voorzichtiger en staat er minder voor open ideeën, gedachten, twijfels te delen met anderen, om samen te werken en iets nieuws te leren of uit te proberen.

Hoe werkt positiviteit?

Positieve emoties leiden juist tot een een tijdelijke verbreding van ons denken en handelen. We gaan spelen, dingen uitproberen en doordat we dingen anders dan anders doen, bouwen we nieuwe denkpatronen en nieuw paadjes in onze hersenen. We ontwikkelen nieuwe gewoontes die mogelijk bij kunnen dragen aan meer geluk. Daarnaast zijn we meer geneigd tot het ontwikkelen van nieuwe relaties. Die op hun beurt weer kunnen zorgen voor positieve emoties en hulpbronnen kunnen zijn in moeilijke tijden. Het gaat daarbij niet om de hele dag jippie-de-pippie en plezier hebben, maar juist om de kleine dingen. Een leuk gesprek, iets nieuws leren, iets doen wat je nog nooit eerder gedaan hebt of de kracht van een glimlach ervaren. Verbreden en bouwen, zo heet de theorie niet voor niets.

Deze video laat je ervaren wat een beetje positiviteit met je doet. De onderzoekers laten zien dat ondanks dat de ogen niet veranderen, de glimlach… alles laat veranderen. Kijk zelf maar.

Leave a Reply