Programma Schrijf je Team Manifesto

Wat is de purpose van je organisatie? Welke waarde voegt jouw team of afdeling toe voor wie? En hoe dragen jullie bij aan de organisatiedoelstellingen? Veel teams en afdelingen worstelen met dit vraagstuk. Het vinden, verwoorden en vormgeven van je purpose en waarden geeft helderheid en leidt tot meer werkgeluk. In de workout Schrijf je Manifesto formuleer je je purpose, waarden en het daarbij behorende gedrag. Na de workout heb je als team of afdeling een mooi document dat richtlijnen geeft voor hoe jullie als team samenwerken.

Meer weten?

Tijdsduur

2 x 4 uur

Aantal deelnemers

Teams en afdelingen van maximaal 20 personen

Prijs

Op aanvraag

Workout Schrijf je Manifesto

Na een korte inleiding over wat een purpose en een manifesto is, gaan jullie als team op zoek naar jullie purpose. Wat is de essentie van jullie werk? Welke waarde en betekenis voegen jullie toe voor wie? Aan de hand van beelden en woorden krijgt dit in een aantal stappen vorm.

In het tweede gedeelte van deze workshop gaan jullie aan de hand van de geformuleerde en bijgestelde purpose op zoek naar de waarden, gedragingen en begrippen jullie purpose concreet maken. Al deze woorden, waarden, gedragingen en begrippen vatten we samen in een visueel document, jullie manifesto.

Resultaat
Na de workout hebben jullie met elkaar een purpose geformuleerd en dat vertaald in waarden en gedragingen. Een en ander is opgetekend en vormgegeven in een manifesto, de leidraad voor jullie werk.

Meer weten?