Workshop ‘Aan de slag met werkgeluk’

Deze teamworkshop ‘Aan de slag met werkgeluk’ is de eerste stap op weg naar meer werkgeluk in jouw team. Want gelukkige medewerkers presteren beter. Dat is belangrijk voor mensen en voor organisaties.

Tijdens deze praktische kennismaking krijgen deelnemers een goed beeld van wat werkgeluk inhoudt en wat je als individu of organisatie kunt doen om werkgeluk te vergroten. Aan de hand van theoretische inzichten, wetenschappelijk onderzoek, cijfers, best practices, praktische voorbeelden en leuke oefeningen leggen deelnemers een gedegen basis om zelf en met elkaar met werkgeluk aan de slag kunnen.

Meer weten?

Tijdsduur

2 – 4 uur

Aantal deelnemers

8-75

Prijs

Op aanvraag

In deze workshop gaan we in op:

  • De context: Hoe staat het in Nederland met werkgeluk?
  • Wat is werkgeluk?
  • Het verschil tussen werkgeluk en werktevredenheid
  • Waarom is werkgeluk belangrijk?
  • Werkgeluk, de businesscase (praktijk en best practices)
  • Rol van mindset en emoties
  • Wat kun je zelf doen om meer werkgeluk te creëren?

Resultaat
Voorafgaand of bij de start van de workout doen we een korte survey om te meten hoe het ervoor staat met het werkgeluk van de deelnemers. Als team maken ze een plan van aanpak om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Vervolg
Deze workout is een mooie opstap naar het Happy Office programma. Dit programma van een half jaar of jaar bestaat uit een combinatie van workshops, bijeenkomsten, advies, interventies en tools voor nog meer impact als het gaat om gelukkige en florerende medewerkers.

Meer weten?