Skip to main content

Onze inspiratiereis op 24 januari start met een bezoek aan Parktheater Eindhoven. Dit vinden we namelijk een mooi voorbeeld van een organisatie die concreet aan de slag is gegaan met betekenisgeving, waarden en werkgeluk. Marjon Ouwens-Reus, Virusverspreider Geluk bij het Parktheater, geeft alvast een kijkje in de keuken.

Hun waarom

Bedrijven als Tony’s Chocolonely, Dopper en Patagonia hebben bij hun oprichting goed nagedacht over hun toegevoegde waarde en het waarom van hun bestaan. Ze hebben benoemd waarom ze op aarde zijn en welke waarden leidend zijn voor hun organisatiegedrag. Bedrijven die dat bij hun start niet meteen hebben gedaan, vinden het vaak lastiger om op een later moment goed te verwoorden en vorm te geven aan waar ze voor staan.

Vooroplopen
Een succesvol voorbeeld van een organisatie die betekenisgeving, waarden en werkgeluk centraal is gaan stellen in de bedrijfsvoering, is Parktheater Eindhoven. Marjon: “Het Parktheater is gebouwd in 1964 als Stadsschouwburg Eindhoven. In die tijd was het echt een modern en uniek gebouw, waarmee we vooropliepen in Europa. Inmiddels is er door renovatie en reorganisatie het nodige verbouwd en veranderd, maar we willen nog steeds vooroplopen. Al vinden we daarbij andere zaken dan architectuur inmiddels belangrijker.”

Mensen raken

De focus is verlegd naar de publieke taak van het Parktheater. “Ons doel is om mensen te verbinden, te verrassen en te raken. Sinds 2015 zijn we actief gaan uitdragen dat we het geluk van de inwoners van Eindhoven belangrijk vinden. En dat heeft onze rol, als theater, veranderd. Naast het bieden van voorstellingen, dienen we ook een ander maatschappelijk doel, namelijk de ideeën, meningen, fantasieën en dromen van de inwoners van de regio een plek geven. Dit doen we door nieuwe samenwerkingen aan te gaan, door open en anders te denken en door creatief te zijn.”

Gelukswandelingen

“Om een paar voorbeelden te geven. We verzorgen gelukswandelingen met een gelukscoach en we maken samen met cliënten van Lunet zorg voorstellingen. Deze samenwerking zorgt dat Parktheater het eerste theater is met een G-huisgezelschap. Ook binnen onze eigen organisatie leven we onze missie. Zo hebben we ons beoordelings- en beloningsbeleid helemaal omgegooid en spelen we tijdens de voortgangsgesprekken het Go Grow GroeiGesprekSpel dat collega’s zelf ontwikkeld hebben. Met als gevolg dat er in deze overleggen andere dingen worden besproken en de talenten van mensen meer centraal komen te staan. De uitkomsten daarvan zijn dat medewerkers hun talenten veel beter kunnen inzetten. Een van onze collega’s maakt bijvoorbeeld tassen van oude theaterdoeken en mede met de opbrengsten van deze verkoop financieren we nieuwe, jonge theatermakers. Hoe leuk is dat?”

Inspiratiereis

Er valt nog veel meer te zien en te vertellen over Parktheater Eindhoven, maar dat bewaart Marjon graag voor 24 januari. En we gaan ook nog naar WD-40. Wil je ook mee? Hier vind je meer informatie over het programma. Heb je interesse, stuur dan even een mailtje.: maartje@happyoffice.nl of fennande@happyoffice.nl

Leave a Reply