Skip to main content

Volgens Monika Hilm is vertrouwen het eerste vereiste voor een gezonde en gelukkige organisatiecultuur. “Ik kan mensen helemaal niet gelukkig maken, alleen de omstandigheden creëren waarin zij zich veilig, gewaardeerd en gelukkig kunnen voelen. Dat is wat ik wilde bereiken met het Parkhotel,” vertelde Monika Hilm ons in de zomer van 2017. Ze schreef een boek over hoe ze dat heeft gerealiseerd, nu verkrijgbaar in Nederland! Lees hier het interview met Monika, over vertrouwen geven, medewerker op de eerste plaats en de positieve effecten van werkgeluk. Monika was een van de key-note sprekers op het event dat wij in 2017 mede-organiseerden. Het korte interview met haar bekijk je hier.

Leave a Reply