Skip to main content

Kun je geluk meten? Dat is een vraag die veel klanten stellen, wanneer we met hen praten over gelukkig werken. “Ja, dat kan,” durven wij inmiddels uit eigen ervaring te zeggen. En ook wetenschappers als professoren Robert Cummins (Deakin University – Australië) en Daniel Gilbert (Harvard-Verenigde Staten) delen die mening.

 

Beter of slechter?
Volgens Robert Cummins kun je geluk meten, wanneer je geluk uitlegt als een gevoelstoestand die min of meer permanent aanwezig is. Elk mens is namelijk geboren met een genetisch bepaalde vaste waarde voor geluk. En dat kun je meten door ernaar te vragen: ‘Hoe gelukkig voel je je op x moment? Ook psychologie professor Gilbert meent dat geluk te meten is. In het artikel ‘The Science behind the smile’ legt hij het principe uit. “Het is niet anders dan het aanmeten van een bril. De opticien houdt een glaasje voor iemands oog en vraagt naar diens ervaring: ‘beter of slechter?’ Door steeds een ander glaasje te gebruiken, verzamelt de opticien subjectieve data waarmee hij uiteindelijk prima de -objectief gezien- juiste sterkte van de benodigde bril of contactlens kan bepalen. Zo is het ook met geluk. Door mensen er regelmatig naar te vragen, krijg je een prima inschatting van hun algemene geluksgevoel.”

 

Hoe wordt iemand dan gelukkiger? Volgens Gilbert op een zelfde manier als hoe iemand kan afvallen. “Door er gestructureerd en langdurig aan te werken in kleine praktische stappen, die je vaak herhaalt én meet, want dan zie je resultaat en dat motiveert om door te gaan.”

Geluk en werk
Een van zijn conclusies is dat er een significant verband bestaat tussen de werkprestaties van medewerkers en de mogelijkheden die zij op hun werk krijgen om te floreren. Voorwaarden die bijdragen aan een gelukkiger bedrijfscultuur hebben dus invloed op iemands werkprestaties. Zijn conclusie is dat de prestaties van gelukkige en ongelukkige mensen in de basis niet zo veel verschillen. Wel is er een significant verband tussen de werkprestaties van medewerkers en de mogelijkheden die zij op hun werk krijgen om te floreren. Voorwaarden die bijdragen aan een gelukkiger bedrijfscultuur hebben dus wel invloed op iemands werkprestaties.

 

Methodieken om te meten
Onderzoeksbureau Soffos meet, aan de hand van een vragenlijst hoe gelukkig iemand zich in zijn werk voelt. Hierbij worden vragen gesteld op zeven dimensies: talentontwikkeling, werk- plezier, mentale fitheid, werkklimaat, relaties met collega’s, productiviteit en betekenis en persoonlijk leiderschap. Voor meer informatie, zie: soffos.eu.

Ervaart iemand zijn werk als saai of stressvol? Hoe trots en vitaal zijn medewerkers? En hoe tevreden is iemand over de aansturing die hij krijgt? De Happiness at Work Survey onder- zoekt hoe organisaties scoren op de veertig elementen die het meeste invloed hebben op werkgeluk. De resultaten worden vergeleken met de Nederlandse benchmark. Voor meer informatie zie: haws.nl.

Onno Hamburger en Ad Bergsma leggen in hun boek Gelukkig werken uit hoe je je werkgeluk kunt vergroten aan de hand van het ‘gelukskompas’. Werk wordt daarbij onderverdeeld in drie aspecten: plezier, voldoening en zingeving. Aan de hand van een aantal stellingen kun je kijken op welke aspecten je tevreden bent en waar ruimte is voor verbetering. Een praktisch handvat voor de vergroting van je werkgeluk. Andere onderzoekers gebruiken andere onderdelen en meten daar hoe men scoort.

Happy Apps
Ook zijn er verschillende apps en digitale geluksmeters die inzicht geven in iemands geluksgevoel, zowel privé als op het werk. Er zijn diverse digitale vragenlijsten en apps beschikbaar, maar ook fysieke apparaten zoals de Celpax, die je naast de voordeur hangt en waarmee je kunt aangeven hoe je dag was.

Leave a Reply