Skip to main content
< Alle onderwerpen

Werkgeluk pijler progress – resultaten

Werkgeluk pijler progress - resultaten

Werkgeluk pijler progress – resultaten

Werkgeluk pijler progress – resultaten:  Ook onze resultaten – oftewel performance – dragen bij aan ons werkgeluk. Wanneer we namelijk voortgang zien in ons werk, zijn we meer gemotiveerd en voelen we meer voldoening. Zeker wanneer we die voortgang boeken in betekenisvol werk, zelfs als het daarbij slechts gaat om kleine stappen. Echter, onze prestaties kunnen alleen een positieve invloed op ons werkgeluk uitoefenen wanneer we er voldoende bij stilstaan en het gevoel hebben dat we er invloed op hebben. Het gaat hierbij onder andere om:

 • taakgerelateerde voortgang;
 • persoonlijke groei en ontwikkeling;
 • autonomie en eigenaarschap;

 

Taakgerelateerde voortgang

Taakgerelateerde resultaten gaan over je werk af hebben, to-dolijstjes afwerken, een deadline halen, resultaat zien, iets gedaan krijgen. Iedereen weet hoe fijn het is om het effect van het werk te zien, om impact te hebben. Dat geeft een goed gevoel, oftewel voldoening.

 

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Progress gaat ook over persoonlijke groei en ontwikkeling. Uitgedaagd worden en nieuwe dingen leren draagt bij aan een gevoel van voldoening. Sterker nog, ‘geen ruimte voor ontwikkeling en leren’ is een belangrijke reden voor mensen om een andere baan te zoeken. Medewerkers, zeker hoger opgeleiden, houden van uitdagingen en willen de mogelijkheid krijgen om uit hun comfortzone te stappen. Alleen moet die stap niet te groot zijn, want dan is de kans aanwezig dat ze het niet meer als positief ervaren.

 

Autonomie en eigenaarschap

Resultaten behalen leidt tot meer werkgeluk wanneer medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor die resultaten. Daarvoor is autonomie nodig. Autonomie is de mate van zelfstandigheid en vrijheid die je krijgt om je werk op je eigen manier en in je eigen tempo te doen. Het is een van de psychologische basisbehoeften van de mens. Ook uit ons eigen onderzoek blijkt dat autonomie belangrijk is. Onze resultaten laten namelijk zien dat zelfstandigen hun werkgeluk een hoger cijfer geven dan mensen in loondienst. 83 procent van de zzp’ers ervaart autonomie, tegenover 61 procent van de mensen in loondienst. Kortom, hoe meer autonomie, des te groter het werkgeluk. En hoe meer autonomie, des te groter de verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het eindresultaat. Dus autonomie die samengaat met eigenaarschap levert het meeste werkgeluk op. De mate van autonomie die medewerkers nodig hebben voor meer werkgeluk, verschilt van persoon tot persoon.

 

Flow

Onder de pijler ‘progress’ verstaan we ook het ervaren van flow. Onderzoek uit de jaren zeventig en tachtig door de Amerikaans-Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihaly toonde aan dat de factoren ‘uitdaging’ en ‘vaardigheid’ in relatie tot elkaar bepalend zijn voor werkgeluk. Bij de juiste balans, dus wanneer de uitdaging en de vaardigheden op de juiste manier worden aangesproken, komt iemand in een gemoedstoestand die de onderzoeker ‘flow’ noemt (op basis van de metafoor ‘een stroom die je meevoert’). In deze mentale toestand ga je volledig op in wat je doet doordat je direct (succesvol) resultaat ziet van je acties en activiteiten.

 

Relatie tussen flow en werkgeluk

Ook in ons onderzoek naar werkgeluk hebben we gekeken naar de relatie tussen flow en werkgeluk. En zoals te verwachten is die relatie positief. Hoe meer flow mensen ervaren in hun werk, hoe groter hun werkgeluk. Medewerkers die zelden of nooit flow ervaren, geven zichzelf voor hun werkgeluk gemiddeld een 6,1 (op een schaal van 1 tot en met 10). Medewerkers die zeer vaak/bijna altijd flow ervaren, geven zichzelf gemiddeld een 8,1. Dat is best een groot verschil. Verder blijkt dat een minderheid van de respondenten regelmatig of vaak flow in het werk ervaart, namelijk maar 43 procent. Dat is jammer, want meer flow geeft niet alleen meer werkgeluk, het blijkt ook een goede buffer tegen werkstress te zijn. Mits de werkdruk niet té hoog is. In ons onderzoek gaven respondenten met een hoge werkdruk en ‘veel flow’ in hun werk gemiddeld een hoger werkgelukcijfer dan mensen die hun werkdruk ‘gewoon goed’ vonden.[einde kader]

 

Hoe staat het met progress in de praktijk?

Volgens onderzoek van Vertellis, uitgevoerd door Onderzoeksbureau PanelWizard onder 1035 Nederlanders werkzaam in loondienst, blijkt dat maar liefst 27 procent van de respondenten te weinig voldoening uit zijn of haar werk haalt. Maar liefst 41 procent van de ondervraagden zegt onvoldoende stil te staan bij hun prestaties op de werkvloer, terwijl dat juist zo relevant is voor het ervaren van werkgeluk. Een op de drie geeft zelfs aan dat ze op vrijdag soms niet meer weten wat ze die week hebben gedaan. Drukte en stress zijn vaak de oorzaak van het feit dat mensen te weinig stilstaan bij hun werkprestaties. Hierdoor bereiken ze misschien wel dingen, maar ervaren ze er niet de positieve emoties, oftewel het geluksgevoel van.

 

 Thema’s binnen de pijler ‘progress’

De pijler ‘progress’ gaat daarmee over thema’s als:

 • In hoeverre ervaren we voortgang in betekenisvol werk?
 • Hoe maken we resultaten zichtbaar?
 • Hoe vaak staan we stil bij en hoe vieren we onze resultaten?
 • Hoe maken we resultaten en mijlpalen van ons leerproces zichtbaar en hoe vieren we dat?
 • In hoeverre ervaren we flow in ons werk?
 • Wat is nodig om in flow te werken?
 • In hoeverre ervaren we autonomie, oftewel kunnen we zelf beslissen over hoe we ons werk doen?
 • Hoeveel eigen verantwoordelijkheid nemen we?
 • Hoe goed zijn we in wat we doen?
 • In hoeverre erkennen collega’s elkaars professionaliteit?

 

Inhoudsopgave