Skip to main content
< Alle onderwerpen

Werkgeluk pijler Positivity

Werkgeluk pijler Positivity

Werkgeluk pijler Positivity

Werkgeluk pijler Positivity: Doen wat je leuk vindt, focussen op positiviteit en plezier maken in het hier en nu: dat is waar de pijler ‘positivity’ over gaat. Het is niet alleen heel logisch dat dit bijdraagt aan meer werkgeluk, er is ook wetenschappelijk bewijs voor. Positiviteit zorgt ervoor dat mensen beter leren, beter samenwerken en fysiek letterlijk hun blik verruimen. En dat maakt hen op langere termijn wendbaarder en veerkrachtiger. Het omgekeerde geldt ook: negatieve emoties zorgen ervoor dat mensen meer naar binnen keren, zich meer focussen op gevaar en juist niet meer openstaan voor verbetersuggesties van anderen en om samen te werken. Onder de pijler ‘positivity’ verstaan we een aantal aspecten, waaronder:

 • vitaliteit en energie;
 • focussen op positiviteit;
 • plezier halen uit de werkinhoud;
 • samen plezier maken.

 

Vitaliteit en energie

Onze fysieke fitheid heeft veel invloed op onze mentale fitheid en andersom. Hoewel we in dit boek niet diep ingaan op de verschillende aspecten van vitaliteit, willen we wel benoemen dat fysieke en mentale gesteldheid ook voor werkgeluk belangrijk zijn. Enerzijds gaat dat om het oplossen van problemen die te maken hebben met het uitvallen van mensen door stress, ziekte, ongelukken en burn-outs. Anderzijds gaat het over inzetten op preventie om te voorkomen dat mensen uitvallen. Zaken als investeren in een veilige en gezonde werkomgeving, stressbeheersing, het stimuleren van een gezonde levensstijl en proactief zorgen voor een omgeving waarin werkgeluk normaal is, horen daarbij. Hierdoor zijn mensen namelijk beter opgewassen tegen stress.

 

 In de praktijk

In Nederland gaat dat best goed als we het hebben over vitaliteit en energie. Een meerderheid (62 procent) van de beroepsbevolking krijgt energie van zijn werk. Toch zijn er ook aandachtspunten. Nederlanders blijken bijvoorbeeld kampioenen te zijn in zitten. Vergeleken met de rest van Europa brengen wij de meeste tijd van de werkdag zittend door, gemiddeld maar liefst negen uur. Wanneer we daar nog eens een gemiddelde van acht uur in bed aan toevoegen plus de tijd die we zittend doorbrengen in de trein of auto, blijft er maar heel weinig bewegingstijd over. Dat staat in een schril contrast met het gezondheidsadvies om elke dertig minuten kort te bewegen.

 

De invloed van denken over stress op stress zelf

Lichaam en geest hebben veel invloed op elkaar. Hoe je over stress denkt, bepaalt mede hoe je lijf erop reageert. Uit Amerikaans onderzoek, waarin dertigduizend volwassenen acht jaar lang zijn gevolgd, blijkt dat niet stress zelf de kans op overlijden vergroot, maar de manier waarop mensen erover denken. Wanneer je meent dat stress slecht voor je is, reageert je lichaam anders dan wanneer je denkt dat het je kan helpen. Wanneer je positief bent over stress, lijkt de lichamelijke reactie op hoe je lijf reageert als je gelukkig of moedig bent. Ook herstelt je lichaam beter wanneer je er positief over bent.

 

 Focussen op positiviteit

Is het glas halfvol of halfleeg? Hoe je daarnaar kijkt, maakt nogal een verschil. Vanuit de evolutie zijn mensen geneigd zich meer te focussen op negatieve dingen. Voor een positieve kijk moeten we meer moeite doen, maar we kunnen het wel leren. En dat is het waard. Niet alleen omdat een positieve blik onszelf en anderen vrolijker maakt – positiviteit is besmettelijk – maar ook omdat het bijdraagt aan succes.

Plezier halen uit de werkinhoud

Mensen die het werk dat ze doen, de taken die ze uitvoeren, leuk vinden, ervaren meer werkgeluk. Het gaat dan om dingen die de nieuwsgierigheid prikkelen, dingen die uitdagen, de mogelijkheid om nieuwe dingen te proberen en te experimenteren. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat werkzaamheden doen waar je lol in hebt, bijdraagt aan positiviteit in het hier en nu en dus aan je algehele werkgeluk.

 

Samen plezier maken

Humor en lol maken op het werk hebben veel effect. Het hebben van plezier motiveert en relativeert. Wanneer er hard gewerkt wordt en de werkdruk oploopt, is een goede grap een geweldige manier om stoom af te blazen. Het is een mooi en verbindend alternatief voor klagen. Samen lol maken draagt veel meer bij aan een positieve werksfeer. Vrolijkheid en plezier zijn besmettelijk en maken dat je uitdagingen veel beter kunt aanpakken. Onverwachts iets leuks doen, een collega verrassen en een grappige poster ophangen bij het koffiezetapparaat kunnen al veel opleveren. Lachen en plezier maken zijn dus heel effectief, ook om organisatie- en teamdoelen te bereiken. Ondanks deze wetenschap zien we in de praktijk vaak dat organisaties weinig aandacht aan plezier besteden. Het wordt niet vanzelfsprekend gezien als manier om doelen te bereiken. Bovendien zien we dat wanneer de werkdruk en de stress in teams toenemen, lachen en lol maken een soort luxe items worden. Jammer, want dat heeft uiteindelijk weer zijn weerslag op de samenwerking, de prestaties en het duurzaam floreren van mensen. Juist teams en organisaties die ruimte maken voor plezier, ook wanneer het tegenzit, zijn vaak veel effectiever en hebben een betere output. En bij teams die zich bezighouden met innovatie, is er nog een extra reden om plezier hoog op de agenda te houden. De hormonen die vrijkomen wanneer we lachen en lol maken, hebben direct invloed op het brein; ze stimuleren creativiteit en out of the box denken.

 

Valkuil van positivity

De pijler ‘positivity’ kent ook een valkuil. Het gaat hierbij namelijk niet om oppervlakkigheden. Niet het coole kantoor en de goede koffie maken mensen gelukkig, maar met elkaar een sfeer en een werkcultuur creëren waarin plezier en werkgeluk centraal staan. Het kantoor en de koffie zijn hooguit de uitingsvormen van de onderliggende factoren. Wanneer je alleen aan de slag gaat met oppervlakkigheden, zoals het neerzetten van een tafeltennistafel, het ophangen van hangmatten of het maken een ballenbak, merk je snel dat het niet werkt. Sterker nog, het kan een tegengesteld effect hebben. In organisaties waarin de veiligheid en purpose ontbreken, waar geen relevante resultaten gehaald en gevierd worden en waar weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn, moet je niet aan komen met een hangmat. En wie wil er nu een crisisbespreking voeren in een ballenbak? Sommige organisaties zijn doorgeslagen in het creëren van een bijzondere werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. Dat doet organisaties geen goed. Wanneer je werkgeluk gaat inzetten als trucje, mis je waar het echt om gaat. Belangrijk dus om de dieperliggende redenen in het oog te houden.

 

Een voorbeeld: Werkpret bij Tony’s Chocolonely

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die het belang van plezier maken wel zien en hier bewust op sturen. Ook Tony’s Chocolonely heeft werkplezier hoog in het vaandel. En dat komt tot uiting in alles, van de eigen taal die ze met elkaar hebben ontwikkeld en de functietitels, zoals Chief Chocolate Officer, Choco Evangelist en Choco-nocular, tot en met de inrichting van het pand, de processen, structuren en rituelen. Alles wat ze doen, gebeurt met een knipoog, een grapje en heel veel lol. Interessant is dat ze bij Tony’s ook de keerzijde van werkgeluk ervaren. Mensen blijven soms te lang hangen in een functie, omdat ze het daar zo naar hun zin hebben. Ze ervaren verbinding met collega’s, hebben plezier en gaan voor de missie van de organisatie, maar als ze heel eerlijk zijn, ervaren ze in het werk zelf geen uitdaging meer, terwijl dat eigenlijk wel nodig voor hen is om optimaal te presteren.

 

Hoe staat het met positivity in de praktijk?

In Nederland ervaren we veel plezier in ons werk. Maar liefs 81 procent van de werkenden is positief of zeer positief over het plezier dat hij of zij ervaart. Werkplezier geven we gemiddeld een 7,8. Toch is er ten aanzien van de pijler ‘positivity’ nog wel wat te winnen. In een organisatie wordt niet altijd een positieve sfeer ervaren; 35 procent van de respondenten gaf dat aan. Dat percentage vinden we te hoog, omdat je hier direct invloed op kunt uitoefenen en het dus redelijk eenvoudig is om hier iets aan te doen.

 

Thema’s binnen de pijler ‘positivity’

Positivity gaat dus over het dagelijks ervaren van werkplezier doordat mensen energiek zijn en lekker in hun vel zitten, doordat ze werkzaamheden doen waaraan ze plezier beleven en/of door samen met collega’s lol te maken en een positieve werksfeer te ervaren. Het gaat dus over thema’s als:

 • In hoeverre is er ruimte om te lachen en lol te maken?
 • Hoe vaak doen we (onverwacht) leuke dingen?
 • Hoe is de sfeer in de teams, op de afdelingen en in de organisatie?
 • In hoeverre draagt het pand bij aan vitaliteit en werkplezier?
 • Hoe houden we het energieniveau op peil: waar lopen mensen op leeg en waar laden ze van op?
 • In hoeverre geven we zelf het goede voorbeeld als het gaat om plezier maken?
 • In hoeverre gaat plezier maken verder dan oppervlakkigheden?

 

Annie: ‘Als ik weet voor wie ik mijn werk doe, als ik investeer in de samenwerking met mijn collega’s, meer resultaten behaal en vaker plezier maak, word ik uiteindelijk gelukkiger in mijn werk. Klopt dat?’

Werkgeluk gaat over het ervaren van positieve emoties en dus niet alleen over weten dat je werk betekenis heeft, goed kunnen samenwerken met collega’s en resultaten behalen. Zonder het ervaren van de bijbehorende emoties neemt je werkgeluk niet toe. Laten we het toelichten met een voorbeeld. Stel dat je tegen een bepaald project of een taak opziet en het lukt je om de klus te klaren. Dan kan dat veel werkgeluk opleveren, mits je even stilstaat bij deze mijlpaal. Je moet dus niet direct doorgaan met een volgend project, want dan neem je niet de tijd om het positieve gevoel, de voldoening die hierbij hoort, te ervaren. Dat geldt ook voor zoiets als de samenwerking met anderen. Ook de positieve emoties die je daarvan ondervindt, moet je bewust ervaren. Dat is wat telt als het gaat om werkgeluk.

 

Inhoudsopgave