Skip to main content
< Alle onderwerpen

Werkgeluk pijler People – verbinding

werkgeluk pijler people

Werkgeluk pijler People – verbinding

Werkgeluk pijler People – verbinding: Mensen zijn sociale wezens en hebben relaties met anderen nodig. ‘Gezelligheid’ en ‘leuke collega’s’ zijn belangrijke redenen om te werken. Dat zien we ook in onderzoek van bijvoorbeeld het cbs naar het effect van werkloosheid op geluk. Naast een gevoel van nutteloosheid ervaren mensen die niet werken vaak een gebrek aan sociaal contact. Je verbonden voelen en samen met anderen werken in een omgeving waar je je veilig voelt en je jezelf kunt zijn, is belangrijk voor ons werkgeluk. People gaat wat ons betreft over:

 • psychologische veiligheid;
 • vertrouwen en aandacht.

 

Psychologische veiligheid

Voor het ervaren van verbinding en werkgeluk is psychologische veiligheid een voorwaarde. Psychologische veiligheid is het best te omschrijven als het klimaat waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, waarin medewerkers zich op hun gemak voelen, zichzelf kunnen zijn en zich te durven uiten zonder zich zorgen te maken over mogelijke represailles. Het betekent niet dat iedereen het altijd met elkaar eens moet zijn of dat de sfeer altijd vriendelijk is. Bij psychologische veiligheid gaat het er juist om dat je op een productieve manier meningsverschillen kunt uiten en met conflicten kunt omgaan.

 

 Vertrouwen en aandacht

Vertrouwen gaat uit van het goede van mensen. Zoals de eigenaar van een bouwbedrijf gespecialiseerd in metalen gevelbekleding ons vertelde in een interview: ‘Wanneer mensen vertrouwen krijgen, horen ze erbij. Soms hoor ik iemand zeggen dat vertrouwen verdiend moet worden, maar dat vind ik de verkeerde redenatie. Wil jij, als je ergens komt werken, beginnen met een portie wantrouwen? Ik niet, dan ga ik echt niet lekker aan de slag. Het begint met vertrouwen geven. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt er gewoon morgen mee beginnen.’ Het geven van oprechte aandacht maakt dat mensen zich gezien en gewaardeerd voelen.

 

Hoe staat het met people in de praktijk?

Uit ons onderzoek naar werkgeluk uit 2019 blijkt dat 34 procent van de ondervraagden het team bepalend vindt voor het geluksgevoel op het werk. Maar liefst 79 procent van de ondervraagden voelt zich verbonden met collega’s en geeft zijn of haar werkgeluk een 7,7. Ook vertrouwen (in de vorm van openheid en psychologische veiligheid) en waardering dragen bij aan werkgeluk. Hierop scoren de respondenten beduidend lager: slechts 65 procent van de ondervraagden geeft aan voldoende vertrouwen te ervaren en 75 procent is blij met de waardering die hij of zij krijgt. Deze punten verdienen wat ons betreft meer aandacht.

 

Thema’s binnen de pijler ‘people’

Meer verbinding en vertrouwen geven gaat over thema’s als:

 • Hoe verbonden zijn we als team?
 • In hoeverre hebben we vrienden op het werk en in hoeverre is dat nodig?
 • Hoe veilig voelen we ons?
 • In hoeverre kunnen we onszelf zijn?
 • Hoor ik erbij?
 • Hoeveel vertrouwen geven we aan en krijgen we van anderen?
 • Hoe dragen we zelf bij aan een (on)veilige werkcultuur?
 • Hoeveel aandacht hebben we voor elkaar?
 • Hoeveel en hoe vaak geven en krijgen we waardering?
 • Hoe staat het met onze manier van feedback geven?
 • Hoe kijken we aan tegen fouten maken en in hoeverre is dat mogelijk?
 • Hoeveel ruimte is er om te leren?
 • Hoe geven we zelf het goede voorbeeld?

 

 

Inhoudsopgave