Skip to main content
< Alle onderwerpen

Wat is een positieve cultuur

Positieve cultuur

Wat is een positieve cultuur:  Wanneer je werkgeluk wilt vergroten, vormen de vier pijlers ‘purpose’, ‘people’, ‘progress’ en ‘positivity’ de leidraad voor het veranderen van gedrag. Dat geldt voor individuen en voor organisaties. Als je daar structureel aan werkt, creëer je een positieve cultuur, die maakt dat mensen en organisaties kunnen floreren. En dat leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Structureel werken aan een positieve cultuur is niet de individuele verantwoordelijkheid van een persoon, een bepaalde functie of afdeling, het management of de directie; je doet het met elkaar. Daarvoor moet je wel eerst begrijpen wat een positieve werkcultuur is, wat jouw rol daarin is en waar welke verantwoordelijkheden liggen.

Cultuur is als een tuin

Een werk-, team- of organisatiecultuur gaat over de gedeelde gewoontes en opvattingen over hoe de dingen gaan en zouden moeten gaan en hoe die zichtbaar worden in de gebruikte taal en het gedrag. Cultuur wordt aangestuurd door waarden en is aangeleerd in de dagelijkse praktijk. Verder is een organisatiecultuur duurzaam en stabiel en het ontwikkelen, bouwen en veranderen ervan kost tijd. Zie het als een tuin: of je er nu iets aan doet of niet, er groeit en bloeit van alles, ook wat je niet wilt. Wanneer je echter gericht zaait, plant, wiedt en snoeit, ontstaat er iets prachtigs.

Positieve werkcultuur

De sleutel tot een succesvolle en florerende organisatie is de cultuur. Het is dan ook van groot belang om die cultuur te bouwen en te onderhouden. In een positieve werkcultuur komen medewerkers op de eerste plaats en zijn de uitgangspunten helder. De pijlers van werkgeluk (purpose, people, progress en positivity) staan hier centraal. Het organisatiegedrag en het gedrag van individuele medewerkers is gericht op het invulling geven aan en het verbeteren van de pijlers. Dit betekent dat medewerkers de relevantie van hun werk ervaren en het algemeen belang vooropstellen. Ze weten waarom ze doen wat ze doen en hoe ze bijdragen aan het grotere geheel. Dat kunnen maatschappelijk relevante doelen zijn, maar ook het bijdragen aan heldere team-, afdelings- of organisatiedoelen kan betekenis geven. Medewerkers zijn verbonden met hun collega’s, ze hebben aandacht en zorg voor elkaar. Ze voelen zich niet alleen gezien en gewaardeerd, maar zien en waarderen op hun beurt ook weer anderen. En ze kunnen niet alleen zichzelf zijn en zich kwetsbaar opstellen, ze accepteren dat ook van anderen. Ze voelen zich verantwoordelijk, zetten zich in en doen alles wat in hun vermogen ligt om de doelen van de organisatie, collega’s en zichzelf te bereiken. Ze ervaren de voldoening van het behalen van resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Door de positieve werksfeer, waar ze zelf vanuit een positieve mindset actief aan bijdragen, maken ze plezier. Het werk geeft hun meer energie dan dat het hun kost.

Kortom, bij een positieve werkcultuur gaat het om ieders individuele mindset en gedrag dat wordt ondersteund door de organisatie als geheel doordat:

  • de uitgangspunten, normen en waarden en gedragsregels helder zijn en aansluiten bij de pijlers van werkgeluk;
  • de organisatiestructuren, -processen en -systemen, en rituelen in de organisatie het gewenste gedrag ondersteunen;
  • de communicatie open en transparant is en bijdraagt aan het concreet maken van de pijlers.
Inhoudsopgave