Skip to main content
< Alle onderwerpen

Verschil tussen een positieve en een sterke cultuur

Positieve cultuur

Verschil tussen een positieve en een sterke cultuur

Verschil tussen een positieve en een sterke cultuur: Mensen verwarren een positieve organisatiecultuur nog wel eens met een sterke organisatiecultuur.

In een sterke cultuur zijn, net als in een positieve cultuur, de uitgangspunten helder. Medewerkers weten wat de visie en de missie zijn en welke waarden, normen en gedragsregels er gelden. Alles klopt met elkaar. In een sterke cultuur dragen de processen, structuren, systemen, communicatie, rituelen en dagelijkse gang van zaken ook bij aan het realiseren van de gestelde uitgangspunten.

Maar er is een belangrijk verschil. In een sterke cultuur zijn de uitgangspunten niet gebaseerd op de pijlers van werkgeluk, terwijl het in een positieve werkcultuur juist draait om invulling geven aan betekenisgeving (purpose), verbinding (people), voldoening (progress) en plezier (positivity).

Inhoudsopgave