Skip to main content
< Alle onderwerpen

De business case van werkgeluk

business case werkgeluk

De business case van werkgeluk

De business case van werkgeluk: Werk speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven en in de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de meer menselijke aspecten van werk. We weten inmiddels dat mensen hun beste werk leveren als ze met plezier naar hun werk gaan. Dat mensen die gelukkig zijn op hun werk flexibeler zijn, en beter kunnen omgaan met veranderingen, stress en werkdruk. Dat ze beter samenwerken, innovatiever en productiever zijn. Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek, ze maken minder ongelukken en fouten. Als je kijkt naar al deze positieve effecten van werkgeluk, zou je denken dat we daarbij stilstaan. Dat we keuzes maken die leiden tot een positievere werkcultuur en meer werkgeluk. Toch blijken we dat in de praktijk vaak onvoldoende te doen.

 

De businesscase van werkgeluk

Jessica Pryce Jones, expert op gebied van psychologie en werkgeluk deed onderzoek naar het verschil tussen werkgelukkige en werkongelukkige medewerkers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.[1] De gelukkigste medewerkers bleken 47 procent productiever dan de minst gelukkige groep. Vertaald naar dagen komt dat neer op een productiviteit die 1,25 dag per week hoger is bij de mensen die gelukkig zijn op hun werk. De groep gelukkige medewerkers meldt zich ook minder ziek: gemiddeld anderhalve dag per jaar tegenover zes dagen per jaar voor de minst gelukkige groep. Verder is het energieniveau van de gelukkige mensen veel hoger: een verschil van 180 procent vergeleken met de minst gelukkige groep. Gelukkige medewerkers zijn 50 procent meer gemotiveerd, ervaren 28 procent meer respect van hun collega’s en 31 procent meer van hun managers.

Oswald, Proto en Sgroi van de University van Warwick toonden in 2015 aan dat mensen die gelukkiger waren, 12 procent productiever waren. Shawn Achor, geluksonderzoeker aan Harvard en auteur van The Happiness Advantage, noemt een toename in productiviteit van 31 procent en in omzet van 37 procent. Gallup meldt een 17 procent hogere productiviteit en een 21 procent hogere winstgevendheid.

 

Effect van werkgeluk

Wanneer je het geluk van je medewerkers centraal gaat stellen, levert dat veel op. Het betekent alleen niet dat je de onderzoekscijfers een op een op jouw organisatie kunt plakken. Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat omzet en winst automatisch met bijvoorbeeld 21 procent stijgen als je aan de slag gaat met een positieve cultuur. De conclusie die je op basis van deze cijfers kunt trekken, is dat gelukkige medewerkers een aanzienlijk positiever effect hebben op de bedrijfsvoering dan minder gelukkige medewerkers. En dat een positieve werkcultuur leidt tot veel betere prestaties. En dat kan dus ook in jouw organisatie veel effect hebben. Hoeveel precies? Dat kunnen we niet voorspellen. Maar dat het effect heeft, is zeker.

 

Werkgeluk als businessmodel?

Je zou als je deze cijfers kent verwachten dat organisaties er alles aan doen om geluk op het werk te faciliteren, dat werkgeluk een wijdverbreid businessmodel zou zijn en een positieve organisatiecultuur bij elk managementteam topprioriteit zou hebben. Immers, de bedrijfsvoering en de organisatieresultaten verbeteren substantieel wanneer je hiermee aan de slag gaat. Maar dat is helaas nog niet het geval. Wat wij zien, is dat organisaties de laatste jaren wel het belang onderkennen van een positieve cultuur en werkgeluk, maar niet weten waar ze moeten beginnen en hoe ze het moeten aanpakken. Ze worstelen ermee hoe ze zo’n cultuur vorm moeten geven. Wij helpen ze graag.

Tags:
Inhoudsopgave