Skip to main content
< Alle onderwerpen

Cultuur veranderen: wat is de verantwoordelijkheid van de organisatie?

Cultuur veranderen

Cultuur veranderen

Cultuur veranderen: wat is de verantwoordelijkheid van de organisatie?

Medewerkers maken deel uit van een groter geheel; van een systeem met structuren, processen, rituelen en gebruiken die invloed hebben op persoonlijk leiderschap en op gedrag. Daarbij hebben ze ook te maken met het effect van groepsdynamiek en het gedrag van anderen. Om werkgeluk te vergroten en een positieve werkcultuur te creëren heeft een organisatie (en daarbinnen de afdeling, het team of de groep) als systeem een verantwoordelijkheid. Die gaat over zaken als psychologische veiligheid bieden, openheid en transparantie bieden, ruimte en autonomie geven, en een werkomgeving creëren waarin mensen betekenisgeving, uitdaging, voldoening, verbinding en plezier ervaren.

 

Begin bij jezelf

Cultuur ontstaat vanuit ontelbare acties, interacties en reacties en verandert en ontwikkelt zich van daaruit. Ze wordt dus gezamenlijk gecreëerd door leiders, leidinggevenden, medewerkers en andere betrokkenen. Hoewel we het gedrag van anderen niet gemakkelijk kunnen veranderen, kunnen we er wel invloed op uitoefenen door ons eigen gedrag te veranderen. Geen cultuurverandering zonder persoonlijke verandering. Wanneer je de situatie op je werk wilt verbeteren en het werkgeluk van jezelf en je collega’s wilt vergroten, moet je niet achteroverleunen en roepen dat de organisatie iets moet doen, of zeggen dat je zelf verantwoordelijk bent en vervolgens niets ondernemen. Werken aan een positieve organisatiecultuur betekent dat je in de eerste plaats zelf in actie moet komen en dingen moet doen: je gedrag veranderen, een voorbeeld zijn en anderen inspireren.

 

 

Annie: ‘Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen werkgeluk, vind ik nogal een open deur. Waarom is het zo belangrijk om mensen expliciet te vragen wie verantwoordelijk is?’

Vragen naar de verantwoordelijkheid voor werkgeluk is bedoeld om mensen bewust te maken van het feit dat ze dat in de eerste plaats zelf zijn en daar iets mee moeten doen. Verreweg de meeste mensen aan wie we deze vraag stellen, zeggen wel dat ze zelf verantwoordelijk zijn (in schriftelijk, anoniem onderzoek ligt dat percentage al lager), maar in de praktijk doen ze er weinig mee. Wanneer we vragen welke acties mensen daadwerkelijk ondernemen om het eigen werkgeluk te vergroten, blijft het vaak stil. Auteur en internationaal spreker over geluk Leo Bormans zegt het mooi: ‘Het is niet dat we niet weten wat we moeten doen. Het is dat we niet doen wat we weten.’ En dat is precies waar het om draait.

Inhoudsopgave