Skip to main content
< Alle onderwerpen

Cultuur veranderen: vier stappen

Cultuur veranderen: 4 stappen

Cultuur veranderen: 4 stappen

De vier cultuurveranderstappen: wanneer wij samen met onze opdrachtgevers aan de slag gaan, doen we dat aan de hand van de vier cultuurveranderstappen. Op papier lijken deze afgebakend, in de praktijk zijn ze minder zwart-wit en lopen ze door elkaar. Het is een kwestie van doelen stellen en experimenteren.

De vier cultuurveranderstappen zijn:

Stap 1. Een gezamenlijke taal ontwikkelen.
Stap 2. De organisatie in kaart brengen.
Stap 3. Het formuleren van purpose, kernwaarden en gewenst gedrag.
Stap 4. Aan de slag met het cultuurveranderwiel.

In de eerste twee stappen bereid je het werkelijke veranderproces voor. Hoewel je misschien al aanvoelt dat je pas bij stap 3 en 4 met het daadwerkelijke veranderproces begint, raden we je aan juist voor deze voorbereidende stappen voldoende tijd te nemen. Hier ligt de basis.

De vier cultuurveranderstappen zijn niet alleen van toepassing op een organisatiecultuur, maar zijn ook goed te gebruiken voor het bouwen, ontwikkelen en onderhouden van team- en afdelingsculturen. Het voordeel van beginnen in kleinere groepen is dat je eerst dingen kleinschalig kunt uitproberen en pas opschaalt als dat blijkt te werken.

 

 

 

Inhoudsopgave