Skip to main content

Interim / Projectmanagement

Ondersteuning nodig op het gebied van werkgeluk, positieve werkcultuur, vitaliteit of Diversiteit & Inclusie (DEI)? Haal een interim expert van Happy Office in huis die hier binnen jouw organisatie duurzaam aan meebouwt.

Hoe we kunnen helpen

Of het nu gaat om het vormgeven of invullen van de rol van Chief Happiness Officer, het schrijven van een actieplan voor meer werkgeluk of diversiteit, het doen van werkgelukonderzoek onder medewerkers, het schrijven en uitvoeren van een vitaliteitsstrategie of een aanpak voor het tegengaan van ongewenst gedrag.

Kernwoorden in onze aanpak zijn: science en evidence based, leren om het zelf te doen en meetbaar resultaat.

Eerdere interim opdrachten over werkgeluk, vitaliteit en positieve werkcultuur

De interim experts van Happy Office zijn ervaren professionals met kennis van werkgeluk, positieve werkcultuur, vitaliteit en Diversiteit&Inclusie. Ook kunnen zij de rol van Chief Happiness Officer (CHO) op interim basis vormgeven en intern medewerkers opleiden voor deze rol. We gaan graag binnen jouw organisatie samen met jou aan de slag om duurzaam te bouwen aan een positieve werkcultuur.

Een aantal projecten die we eerder voor organisaties hebben uitgevoerd zijn:

 • Het formuleren van de purpose, kernwaarden en inzet storytelling
  • organiseren diverse sessies met MT en medewerkers om purpose en kernwaarden helder te krijgen
  • schrijven corporate story
 • Opzetten driejarige strategie voor Vitaliteit en werkplezier: van verzuim en voorkomen van verzuim naar werkgeluk, uitvoeren, onder andere:
  • opzetten vitaliteitsambassadeursteam
  • inzetten diverse interventies voor medewerkers en leidinggevenden (app, workshops, vitaliteitsdagen, challenges)
  • opzetten diverse trainingen voor leidinggevenden rondom (voorkomen) verzuim
  • vanuit HR afdeling begeleiden ontwikkeling verzuimdashboard
  • communicatie rondom (voorkomen van) verzuim en verhogen werkgeluk, incl tekst en video
  • organiseren jaarlijkse Vitaliteitsweek en Week van het werkgeluk
  • intern opleiden HR tot werkgelukdeskundige
 • Intern opleiden van leidinggevenden en HR tot werkgelukdeskundigen
 • Intern opleiden van Positive Culture Agents en werkgeluk ambassadeurs
 • Schrijven corporate story
 • Interne communicatiestrategie van kernwaarden:
  • herintroductie, diverse middelen, begeleiden ontwerp, interviews, schrijven teksten
  • opzet workshop programma voor medewerkers

Wil je meer informatie?

Laat hieronder je vraag achter, dan komen we zo snel mogelijk bij je terug.