Skip to main content

Veel van wat we denken, is in feite een verhaal dat we onszelf vertellen, een oordeel, een mening. Gebabbel in het hoofd. Meestal is dat gebaseerd op emoties in plaats van op feiten. En daarmee dus niet per se waar.

Bep

Een deelnemer aan een van onze workshops vertelde eens, toen we het hierover hadden, dat zij deze innerlijke stem een naam had gegeven. Op die manier kon zij die stem, en daarmee de verhalen, los zien van zichzelf. Zij noemde haar stem Bep en gaf aan dat zij inmiddels ook niet meer alles geloofde van wat Bep tegen haar zei. Dat gaf rust aan het gebabbel in het hoofd.

Afstand

En nee deze deelnemer had geen mentale issues. Integendeel. Wanneer wij, net als zij, met meer afstand naar onszelf kijken, leren we onszelf beter kennen. Door ons zo nu en dan af te vragen: “Is het feitelijk waar wat ik nu denk of gaat het om een oordeel of emotie ergens over?” worden we er bewuster van hoe onze gedachten ons positief danwel negatief beïnvloeden. En juist dat is een eerste stap naar meer werkgeluk en een positieve werkcultuur.

Uit: Het Happy Office Manifest, de vier pijlers van een positieve werkcultuur. (Ook in het Engels)

Leave a Reply