Skip to main content

Afgelopen zomer (2019) hebben De MonitorGroep, Gelukkig Werken Academie en Happy Office onderzoek gedaan naar werkgeluk in Nederland. Een van de dingen die we daarbij hebben belicht is de relatie tussen flow en werkgeluk. Hoe meer flow mensen ervaren in hun werk hoe hoger hun werkgeluk. Medewerkers die zelden of nooit flow in hun werk ervaren, geven zichzelf gemiddeld een 6,1 (op een schaal van 1-10). Medewerkers die zeer vaak/bijna altijd flow ervaren, geven zichzelf gemiddeld een 8,1.

Factoren die flow beïnvloeden

Factoren die flow bevorderen zijn een duidelijk doel, voldoende uitdaging, gevoel van controle, directe feedback en een taak die (intrinsiek) motiverend is. Helaas ervaart een minderheid van de medewerkers regelmatig of vaker flow in het werk (slechts 43%). Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de omgeving waarin we werken en moderne technologie ons vaak afleiden. Daar kunnen we iets aan doen. Bijvoorbeeld door zo nu en dan een werkplek op te zoeken met minder prikkels en onze telefoon vaker weg te leggen. Probeer het eens en vaker, want meer flow leidt tot meer werkgeluk en dat vormt weer een goede buffer tegen stress. Tijd dus om daar iets aan te doen.

Hoe zit het bi jou?

Hoeveel flow ervaar jij in je werk? Hoe kun jij je minder laten afleiden en wat kun je verder nog doen om flow te bevorderen. Heb je goede ideeën? Deel ze dan met ons. Wil jij meer weten en ons onderzoek naar werkgeluk bekijken? Klik Werkgeluk in Nederland – Werkgelukonderzoek 2019 – boekje Unconference.

Leave a Reply