Skip to main content

We hebben inmiddels een grote groep mensen in allerlei verschillende organisaties opgeleid tot Werkgelukdeskundige. Het leren ‘zelf doen’ staat daarbij centraal. En ook na de opleiding helpen we daar graag bij. Zo is vandaag de allereerste Intervisiegroep van start gegaan, waarbij de Happy Officers elkaar kunnen helpen en inspireren. #ambassadeursvanhetzelfdoen. We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten.

Leave a Reply