Skip to main content

Diploma Happiness Officer

Iedereen die bij ons de Opleiding tot Werkgelukdeskundige of de Online Opleiding tot Werkgelukdeskundige volgt, ontvangt een certificaat. Om het diploma Happiness Officer te ontvangen doe je een Proeve van Bekwaamheid. Hierbij worden een aantal competenties/gedragsdoelen getoetst. Je maakt een portfolio (zoals hieronder uitgelegd) dat wij beoordelen. Een deel van dit portfolio bestaat uit het toepassen van het geleerde in je eigen werkpraktijk. Wanneer het portfolio op alle onderdelen voldoende scoort, ben je geslaagd en ontvang je het diploma Happiness Officer.

Voor wie

Voor deelnemers aan de Opleiding tot Werkgelukdeskundige die zich verder willen bekwamen in het vak en hun diploma willen halen.

Prijs

€ 499,-

Inhoud portfolio

Verplicht

  • 4 Reflectieverslagen. Gebruik hierbij als format het reflectiemodel van Korthagen
  • 2 Persoonlijke werkgelukcirkels + verdiepende vragen
  • Emotiedossier
  • Ontwerp een gedragsverandering
  • Portfolio

Keuzeonderdeel

Kies uit onderstaand lijstje 1 of 2 onderdelen:

  1. ‘Presentatie’ werkgeluk met gebruik survey of andere meettool + analyse
  2. Plan van aanpak team + feedback
  3. Werkgelukinterventie met beeld/geluidsopname of reflectieverslag
  4. Voorstel aanpassing systeem/proces om gewenst gedrag te bereiken met resultaat
  5. Advies voor een organisatiecultuurverandering met een reflectieverslag
Model KorthagenReflectiemodel van Korthagen

Fase 1: handelen (= fase 5 vorige cyclus)
Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?

Fase 2: Terugblikken op het handelen
Wat gebeurde er concreet?
Wat wilde ik?
Wat deed ik?
Wat dacht ik?
Wat voelde ik?

Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten
Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen?
Wat is daarbij de invloed van de context/de school als geheel?
Wat betekent dit nu voor mij?
Wat is dus het probleem (of de positieve ontdekking)?

Fase 4: Formuleren van handelingsalternatieven
Welke alternatieven zie ik?
Welke voor- en nadelen hebben die?
Wat neem ik mij nu voor de volgende keer?