Skip to main content

Ons boek Het Happy Office Manifest komt uit in de Week van het Werkgeluk. De wereld ziet er nu natuurlijk heel anders uit dan toen we daaraan begonnen: inmiddels werken we veel meer vanuit huis en voelen we de dreiging van het Coronavirus boven ons hoofd hangen. Er wordt ons dan ook vaak gevraagd hoe dat nou zit met Corona en werkgeluk. De vier meest gestelde vragen op een rijtje.

1. Werkgeluk, in deze tijd? Waarom is werkgeluk juist nu relevant?

Omdat deze situatie nog wel even gaat duren. Het gesprek over werkgeluk en hoe we het met elkaar gaan redden om door deze moeilijke tijd te komen, kan maar beter zo vroeg mogelijk gevoerd worden. Zodat we ook samen kunnen werken aan nieuwe vormen van samenwerken, aan dat het kantoor een clubhuis kan worden in plaats van een werkplek.

2. Maar wat nou als onze organisatie op omvallen staat door Corona? Of als ontslagen dreigen? Dan kan je het toch niet gaan hebben over werkgeluk?

Dat hangt af van je insteek. Natuurlijk ga je het niet hebben over alleen maar lol hebben en plezier maken. Dat is ook helemaal niet waar werkgeluk over gaat. Werkgeluk gaat over dieperliggende emoties als onder andere betekenis en verbinding. Het gevoel hebben dat je iets bijdraagt aan een groter geheel, ergens bij horen, van betekenis zijn voor een ander, deze zaken zijn altijd belangrijk, corona of niet. Als organisatie helder hebben wat je purpose en betekenis zijn, is een goede meetlat bij het nemen van moeilijke beslissingen. Verbinding maken, je kwetsbaarheid laten zien, eerlijk zijn, moeite doen voor echte aandacht, zijn juist van belang in moeilijke tijden. Dus ja, ook als het er niet goed voor staat in een organisatie, is het belangrijk om het onderwerp op de agenda te zetten en daar actief mee aan de slag te gaan.
Het gesprek aangaan over waar een ieder gelukkig van wordt, weten wat je drijft en waar je gelukkiger van wordt, draagt bij aan je veerkracht. En dat hebben we allemaal nodig. Vooralnu.

3. Thuiswerken, daar worden we toch niet gelukkig van?

Uit onderzoek blijkt dat dat wel meevalt. Het cijfer dat we – gemiddeld – geven aan ons werkgeluk, is na een dip in de eerstedrieweken van de intelligente lockdown weer teruggeveerd naar het niveau van ervoor. Hoe komt het dat het werkgeluk niet gedaald is? Dat is moeilijk precies precies te zeggen. Voor een deel van de mensen is hun werkgeluk hoger, ze ervaren meer autonomie. Anderen missen hun collega’s heel erg of ervaren een veel te hoge werkdruk en hebben hun werkgeluk zien dalen. Gemiddeld komen we op bijna hetzelfde cijfer voor werkgeluk uit als voor de Corona-crisis. Maar we zien wel dat de verschillen tussen mensen groter is geworden.

4. Is de wereld dan nu compleet veranderd door Corona?

Ja en nee. Nee, omdat onze psychologische basisbehoeften gelijk zijn gebleven. Dat wat ons als mensen drijft, verbinding, autonomie, dingen doen waar we goed in zijn. Het vervullen van deze behoeften is niet veranderd. Het is alleen wel heel erg veranderd hoe je dat moet doen. De pijlers van hoe je werkt aan werkgeluk, zijn dus niet veranderd: purpose, people, progress en positivity: het helder maken van betekenis van je werk, het maken van echte verbinding, het inzichtelijk en voelbaar maken van voortgang, en het hebben van plezier. Allemaal nog even belangrijk als voor Corona ons raakte.
Zijn er ook dingen wezenlijk veranderd? Ja, in de zin van dat we veel van ons gedrag noodgedwongen en nogal plotseling hebben moeten veranderen. Dat heeft onzekerheid en stress meegebracht. En ook de komende periode is nog onzeker. Wat verder wezenlijk veranderd is in deze tijd, is dat we meer moeite moeten doen om hetzelfde te bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van verbinding. Voorheen was het makkelijk om even een kletspraatje te maken bij de koffiemachine, een complimentje te geven in het voorbijlopen op de gang. Dat werkt nu niet meer zo. We moeten nu meer moeite doen voor een compliment, appje sturen, een kaart, bellen. Daarnaast komen onduidelijkheden in strategie, in doelen, in gewenst gedrag nu meer naar voren dan voorheen. Heb je in je team niet helder afgesproken welke waarden we nastreven? Dan zien we mensen daar eerder vanaf wijken. Omdat het copy-coach-correct mechanisme, waarmee we elkaar vaak onbewust bijsturen, minder goed werkt als we elkaar niet live ontmoeten, moeten we afspraken veel explicieter maken dan voorheen. En vergeet niet: je kan niet teveel communiceren, alleen te weinig.

Onderzoeksresultaten

Wil je meer weten over de impact van Corona op ons werkgeluk? Download dan vanaf dinsdag 22 september hier de resultaten van ons jaarlijks onderzoek naar werkgeluk, waar dit jaar ook Corona een onderwerp was.

Afsluitend

Als de Corona crisis iets helder heeft gemaakt, is het wel dat het gesprek over werkgeluk gevoerd moet worden. Op individueel niveau, teamniveau en op organisatieniveau. Want daar waar het niet goed zit, komt dat meer naar voren dan ooit. Als je daarmee concreet aan de slag wil volg je de opleiding tot Werkgelukdeskundige  en lees je ons boek. Daarbij is een extra hoofdstuk over Werkgeluk in Corona tijd als download beschikbaar.

Leave a Reply