Skip to main content

Werken aan een Happy Office loont eigenlijk altijd en het hoeft ook helemaal geen rocket science te zijn. Met kleine interventies kun je heel veel bereiken, a piece of cake.

Hoe goed je als organisatie ook presteert, er slijten altijd patronen in die uiteindelijk niet productief zijn. Het is belangrijk om die van tijd tot tijd tegen het licht te houden en op te schudden; het liefst met een frisse blik van buiten. Dat dat niet gelijk groot en ingewikkeld hoeft te zijn, blijkt uit wat we hebben gedaan bij een van onze klanten. Door op het gebied van communicatie, HR en management een paar concrete zaken aan te pakken, is de sfeer verbeterd en ontstaat er ruimte om grotere issues op te pakken.

Daily

Bij deze klant werd ontzettend veel vergaderd. Tegelijkertijd wisten maar weinig mensen wat er buiten het eigen werk om speelde en wie waar mee bezig was. Om de ineffectieve vergadercultuur te doorbreken, hebben we de zogenaamde daily ingevoerd. Dit is een staand overleg van maximaal tien minuten dat dagelijks op een vast tijdstip plaatsvindt. Op deze manier bespreken we, met wie dan aanwezig is, in a nutshell wat er gaande is, welke resultaten er zijn bereikt en wat er op de planning staat. Toen we met dit idee kwamen, waren directie en medewerkers sceptisch – het voelde ongemakkelijk om met elkaar staand, de dagelijkse dingen te delen – maar inmiddels is iedereen enthousiast. Mensen voelen zich hierdoor beter aangehaakt en zoeken elkaar gemakkelijker op. Ook maakt het een aantal andere vergaderingen overbodig, waardoor er weer ruimte komt in veel agenda’s.

Geluksplek

Als ware cafeïneverslaafden moesten we drie keer slikken toen we bij onze klant begonnen. De koffie uit het apparaat op kantoor is eigenlijk niet te drinken. Gelukkig is er in de kantine wel lekkere koffie. Door die met en voor elkaar te halen, laten we zien dat we iets voor elkaar over hebben. Dat schept een band. Ook hebben we op een centrale plek in de organisatie de dropjespot in ere hersteld. Iedereen loopt daar nu langs en maakt dan een praatje. Omdat mensen elkaar over afdelingen heen, vaker ontmoeten, draagt deze ‘geluksplek’ concreet bij aan het ‘slechten van de muurtjes’. En zo zijn er tal van kleine verbeteringen die de mensen in dit bedrijf energie geven en de werksfeer verbeteren. En het mooie is dat er hierdoor ruimte komt om gevoeliger zaken aan te pakken.

Oude issues opruimen

Net als in ieder bedrijf, spelen er bij deze klant issues die onvoldoende zijn uitgesproken of opgelost. Mede hierdoor is er een cultuur ontstaan waarin problemen, vaak met een mail, worden doorgeschoven. Door de kwesties nu te benoemen en aan te geven dat niemand er schuld aan is, maar dat we ze wel willen oplossen, is het bespreekbaar gemaakt. Dat alleen al maakt dat ieders houding verandert. Er ontstaat bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Kortom, het creëren van een werksfeer waarvan medewerkers gelukkig worden, is niet zo ingewikkeld als het soms lijkt. Met kleine stappen kun je al veel bereiken. Wil je hier eens over van gedachten wisselen en kijken wat dit bij jouw bedrijf kan opleveren? We komen graag een kop koffie te drinken. En als het slootwater is, zorgen wij voor iets beters, met a piece of cake.